Dollarstore etablerar sig i Karlshamn

Dollarstore är en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor med över hundra butiker runtom i Sverige. Nu har kedjan tecknat avtal om etablering på det nya handelsområdet som växer fram i Duveryd i Karlshamn.

Etableringen i Karlshamn omfattar cirka 4000 kvm och innebär cirka femton nya arbetstillfällen.

– Vi har letat efter en plats att etablera oss på i Karlshamn och har äntligen hittat det bästa läget. Vi ser framemot att kunna öppna upp portarna i Karlshamn och exponera vårt fina sortiment på hela 4000 kvadratmeter, säger Fredrik Holmström, etableringschef på Dollarstore.

Fastighetsbolaget Skåneporten utvecklar Duverydsområdet, i nära samarbete med Karlshamns kommun. Etableringen av det nya handelsområdet innebär ett ökat utbud av volymhandel vilket kommer att göra Karlshamn till en ännu mer attraktiv handelsstad.

– Karlshamns kommuns strategi att förvärva välbelägen mark har visat sig mycket framgångsrik. Vi ligger i framkant och den utveckling som sker på Duverydsområdet är mycket positiv för Karlshamn. Kommunen arbetar aktivt för att få fram detaljplan och andra myndighetsbeslut för att etablera området, säger kommunalråd Per-Ola Mattsson.

Det nya området attraherar verksamheter i behov av stora sammanhängande ytor. Det skapar möjligheter för såväl nyetableringar som för existerande lokala verksamheter i behov av större lokaler. Området är också attraktivt för trafikrelaterad servicehandel.

– Dollarstore visade intresse i ett tidigt skede och det känns roligt att just de är först ut att teckna avtal för etablering. Det finns ett stort handelsläckage från Karlshamn till omkringliggande handelsplatser. Vi upplever ett stort intresse för projektet. Många starka varumärken är intresserade av att etablera sig i Karlshamn, säger Andreas Meyer, vd på Skåneporten Fastigheter.

– Nya etableringar är en viktig parameter för utvecklingen av Karlshamn. Näringslivet stärks när vi nu skapar förutsättningar till en mängd nya företag i kommunen på sikt. Det skapar attraktivitet, nytt utbud och nya jobb. Duverydsområdet kommer att bli det naturliga valet för sällanköpshandel i Karlshamn, säger näringslivschef Mathias Wijk.

Invigning av handelsområdet i Duveryd planeras ske under 2022-2023.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten
andreas@skaneporten.se
070-838 22 38

Mathias Wijk, näringslivschef Karlshamn
mathias.wijk@karlshamn.se
0733-57 60 00

 

Anders Meyer, vd på Skåneporten, och kommunalrådet Per-Ola Mattsson, visar upp planerna för det nya handelsområdet i Duveryd.

Anders Meyer, vd på Skåneporten, och kommunalrådet Per-Ola Mattsson, visar upp planerna för det nya handelsområdet i Duveryd.