Inlägg av Johan

Talk the Talk – Walk the Walk

Idag deltog Skåneporten på nätverksträffen Walk and Talk i Karlshamn. Walk and Talk är ett trevligt sätt att träffas och nätverka, med möjlighet för företagare, anställda, tjänstepersoner och politiker att dela intressanta samtal under en promenad. Vi tackar arrangörerna Näringslivsenheten på Karlshamns kommun, Svenskt Näringsliv samt Företagarna i Karlshamn för en trevlig nätverksträff.

Circle K etablerar fullserviceanläggning i Vä

Drivmedel, biltvätt, butik och kafé etableras på Skåneporten i Vä. – Vä är porten till Kristianstad. Det har blivit tydligare i och med den nya dragningen av E22:an, konstaterar Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter. Etableringen innebär att stadsdelscentret Vä ytterligare stärker sin position som den naturliga mötesplatsen i Vä. Drivmedelsstationen kommer erbjuda fullservice med […]

Skåneporten säljer fastigheter i Skåne

Skåneporten säljer fyra förvaltningsfastigheter i Skåne. Köpare är Acrinova. Affären omfattar två fastigheter i Lund, en fastighet i Helsingborg och handelsområdet Skåneporten i Örkelljunga. Skåneporten äger, förvaltar och utvecklar servicehandelsfastigheter i goda trafiklägen i södra Sverige. Genom försäljningen frigörs kapacitet för att fortsätta vår tillväxtresa. – Skåneporten har på kort tid och med stor framgång […]

Samarbete med Scanbygg i Åhus

Skåneporten säljer två fastigheter i centrala Åhus och inleder ett samarbete med Scanbygg gällande utvecklingen av kvarteret Stinsen. Syftet är att skapa ett livfullt citykvarter med bostäder kommersiell verksamhet i gatuplan.  I höstas tillträdde Skåneporten fastigheterna Stinsen 14 och 15 i centrala Åhus. Sedan dess har ett visionsarbete pågått, med ambitioner om att skapa ett […]

”Stort intresse för att etablera i Vä”

Flera företag söker nu möjlighet att etablera nya verksamheter i Vä. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad färdigställd och ökat behov av servicehandel gör Vä än mer attraktivt. Skåneporten förvärvade stadsdelscentret i Vä, Kristianstad under 2019. – Läget utmed E22:an, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop och övriga hyresgäster gör centret […]

Attraktiva bostäder i vitaliserat centrum

Skåneporten har inlett ett arbete med att ta fram idéer kring utveckling av kvarteret Stinsen i Åhus. Den 1 oktober tillträdde Skåneporten fastigheterna Stinsen 14 och 15 på Köpmannagatan 2 i centrala Åhus. Nu pågår ett idéarbete kring utveckling av kvarteret. – Fastigheterna är centralt belägna på bästa läge på Köpmannagatan, med närhet till både […]

”Jag tänkte att jag måste hitta på något här”

Mats Bengtsson föll för ett fantastiskt läge och skapade Gamla Systemet – en outlet för kvalitetsinredning i centrala Åhus.   Gedigen bakgrund från möbelbranschen Mats Bengtsson har jobbat inom möbelbranschen i hela sitt liv, bland annat som ansvarig för Kina och Taiwan hos ett stort svenskt möbel- och inredningsföretag. I vanliga fall arbetar han numera […]

Grönt ljus för dagligvaruhandel på Duveryd i Karlshamn

Efter att Skåneporten lyft frågan har nu Karlshamns kommun fattat beslut om att tillåta dagligvaruhandel på Duverydsområdet. Karlshamn växer och gör det med en tydlig och brett förankrad vision om att nå 50 000 invånare. Med många nya invånare ökar behovet av till exempel dagligvaruhandel. – Detta är ett mycket positivt beslut. Vi tycker att den […]

​Skåneporten skriver avtal med MAX för restaurang i Helsingborg

Skåneporten Fastigheter AB har tecknat avtal med MAX Burgers för etablering av kedjans andra restaurang i Helsingborg, den här gången i de norra delarna av staden. Fast food och discount retail, i synnerhet i goda trafiklägen, är marknadssegment som fortsätter växa även i coronatider. – Etableringen av MAX i norra Helsingborg möter marknadens behov och […]