Skåneporten köper av Coop i Kristianstad

Skåneporten Fastigheter fortsätter att växa och har den 5 december förvärvat stadsdelscentret i Vä, Kristianstad.

Skåneporten Fastigheter köper stadsdelscentret i Vä av Coop Kristianstad/Blekinge. Coop blir istället hyresgäst och har i samband med försäljningen skrivit ett långt hyresavtal.

– Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet som är att driva framgångsrika Coop butiker under devisen Prisvärd Hållbar Matglädje. Vi är glada att få sälja till en lokal och långsiktig aktör som kommer att förstärka området med mer handel vilket är bra för oss och våra kunder som kommer från ett allt större upptagningsområde runt Vä, säger Peter Mattisson, Chef Fastighet & Etablering på Coop Kristianstad Blekinge.

–Förutom att stärka marknadsplatsen så skapar försäljningen väldigt bra förutsättningar för fortsatt utveckling av vårt butiksnät och framtida nyetableringar, säger Martin Runquist, Vd Coop Kristianstad Blekinge.

Affären omfattar fastigheterna Vä 157:8, Vä 157:9 och Vä 157:11 – totalt ca. 4.000 m2 uthyrningsbar yta. Inom fastigheterna finns möjlighet att bygga ytterligare cirka 10.000 m2 verksamhetslokaler.

– Läget utmed E22:an, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop gör centret till en attraktiv mötesplats. Vår ambition är att utveckla området och komplettera de befintliga verksamheterna med mer servicehandel, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Stadsdelscentret i Vä är den naturliga mötesplatsen för lokalbefolkningen och ligger välexponerat mot E22:an söder om Kristianstad.

– De senaste åren har det etablerats mycket detaljhandel i regionen. Skåneporten fokuserar på att tillföra servicehandel som ett komplement. Stadsdelscentret i Vä kompletterar våra befintliga anläggningar i linje med vår tillväxtstrategi, avslutar Andreas Meyer.

Cronholm & Partners har varit rådgivare i affären.

 


Peter Mattisson, Coop (t.v.) & Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter.


Coop på Skåneporten Vä


Goda parkeringsmöjligheter


Översiktsbild


Nybyggd Coop-butik med bl.a. apotek


Möjligheter till vidareutveckling av området

© Copyright - Skåneporten