Skåneporten Fastigheter
äger, förvaltar och utvecklar
fastigheter i trafikintensiva lägen