Skåneporten Fastigheter
äger, utvecklar och förvaltar
fastigheter i trafikintensiva lägen