Andreas håller föredrag i Karlshamn 19 mars

Företagarna Karlshamn har bjudit in Skåneportens VD Andreas Meyer för att tala om planerna kring Duverydsområdet.

– Vi ser möjligheter för en bred palett av olika verksamheter på Duverydsområdet. Läget intill E22 och Karlshamns centrum i kombination med områdets storlek är idealiskt för flera typer av etableringar, säger Andreas Meyer som ser framemot att komma till Företagarna Karlshamn och berätta om det senaste kring projektet.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn. Att Skåneporten väljer att expandera här och affären i sig visar på att våra tidigare strategiska markinköp nu ger resultat. Detta är en viktig del i utvecklingen av Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med att markanvisningsavtalet undertecknades. Per-Ola Mattsson kommer också att närvara vid eventet den 19 mars.

© Copyright - Skåneporten