Skåneporten utvecklar Skrea Backe i Falkenberg

Skåneporten har i samarbete med Falkenbergs kommun tagit fram en vision för Destination Skrea Backe vid Skreamotet i Falkenberg. Området vid avfart 50, där E6 korsas av länsväg 150, kommer att utvecklas till en handels- och servicedestination.

Idag finns på platsen en rastplats som Trafikverket opererar. Visionen är att utveckla och förstärka området med servicehandel för att attrahera såväl lätt som tung trafik. Den östra delen, mot E6, kommer bli en attraktiv mötesplats för privatbilister genom att erbjuda trafiknära servicehandel. Den västra delen av området utvecklas till att bli en naturlig plats för den tunga trafiken.

– Vi kommer förstärka den befintliga trafikplatsen vid Skrea Backe. Området kommer att erbjuda trafiknära servicehandel och vara en mötesplats för den tunga trafiken, för personer som är på resa och för boende i närområdet, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Planarbete pågår i tätt samarbete med Falkenbergs kommun. De första inflyttningarna är beräknade att kunna påbörjas under 2024.

– Sedan vi köpte fastigheten i mars har vi upplevt ett stort intresse från företag som vill etablera sig på platsen. Genom etableringar av servicehandel skapas dessutom många nya arbetstillfällen och vi ser fram emot utvecklingen av området med tillförsikt, avslutar Andreas Meyer.

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070 – 838 22 38

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter
johan@lommategelfabrik.se
073 – 154 24 40

 

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

© Copyright - Skåneporten