Attraktiva bostäder i vitaliserat centrum

Skåneporten har inlett ett arbete med att ta fram idéer kring utveckling av kvarteret Stinsen i Åhus.

Den 1 oktober tillträdde Skåneporten fastigheterna Stinsen 14 och 15 på Köpmannagatan 2 i centrala Åhus. Nu pågår ett idéarbete kring utveckling av kvarteret.

– Fastigheterna är centralt belägna på bästa läge på Köpmannagatan, med närhet till både hamnen och Hamnleden. Vi ser stor utvecklingspotential för fastigheterna, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Vi vill bygga stad med förtätad bebyggelse i samklang med omkringliggande verksamheter. Projektet kommer att genomföras tillsammans med en partner och vi utvärderar ett antal olika förslag. Coop är en väldigt viktig bit i pusslet och vi vill medverka till att Coop finns kvar på Köpmannagatan. Vi för en positiv dialog med kommunen, fortsätter han.

Idéerna inkluderar byggnation av attraktiva bostäder i centrala Åhus. Kvarteret består idag bland annat av en stor parkering vilken utgör ett sår i staden. Tanken är att istället stärka centrum och skapa förutsättningar för människor att bo i nybyggda bostäder på ett utmärkt läge.

– Vi ser väldigt positivt på en utveckling av kvarteret Stinsen. Vi ser fram emot att få in fastighetsägarens vision för hur man vill utveckla fastigheten. De underhandsdiskussioner vi haft talar för att vi tänker i samma riktning. Vi vill också bygga stad och vitalisera centrum med fler bostäder och ett nytt modernt koncept, säger Peter Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är positivt att det händer något i området, att det byggs bostäder som harmonierar med andra verksamheter och som tillsammans skapar en livfull stadskärna i Åhus, säger stadsarkitekt Roger Jönsson.

 

KONTAKT

Andreas Meyer
VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

 

Bild: (c) Claes Sandén, Kristianstads kommun

© Copyright - Skåneporten