”Stort intresse för att etablera i Vä”

Flera företag söker nu möjlighet att etablera nya verksamheter i Vä. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad färdigställd och ökat behov av servicehandel gör Vä än mer attraktivt.

Skåneporten förvärvade stadsdelscentret i Vä, Kristianstad under 2019.

– Läget utmed E22:an, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop och övriga hyresgäster gör centret till en attraktiv mötesplats. Vår ambition är att utveckla området och komplettera de befintliga verksamheterna med mer servicehandel, sa Skåneportens VD Andreas Meyer i samband med köpet.

Strax därefter tog coronapandemin världen i sitt grepp och har hållit det stadigt sedan dess.

– Ingen kunde förutse coronapandemin och inte heller påverka dess framfart. Många människor har drabbats hårt, många företag likaså. Vissa näringar är extra hårt drabbade särskilt inom resor och hotell. Coronapandemin har gjort att företag fått ställa om och att investeringar i många fall har fått skjutas på framtiden, säger Andreas Meyer.

Skåneporten ser mycket positivt på framtiden i Vä.

– Vi har sedan tidigare att det finns ett stort intresse från olika verksamheter att etablera sig i Vä. Just nu förhandlar vi med en handfull stora aktörer inom servicehandel om nyetableringar under 2021/2022, säger Andreas Meyer.

Det finns mer att glädjas åt. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad har kunnat färdigställas ett halvår tidigare än planerat (!) och invigdes den 10 december.

– Omdragningen av E22 har gjort Vä än mer intressant för nya etableringar. Den påverkar våra befintliga hyresgäster på ett positivt sätt och gör nya etableringar ännu mera intressant, säger Andreas Meyer avslutningsvis.

 

Andreas Meyer, CD på Skåneporten Fastigheter AB

© Copyright - Skåneporten