Skåneporten och Lomma Tegelfabrik utvecklar handelsområde i Karlshamn

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik inleder samarbete i syfte att utveckla det nya handelsområde som växer fram i Karlshamn.

I början av 2020 tecknade Skåneporten Fastigheter och Karlshamns kommun avtal om förvärv och utveckling av ett stort markområde om totalt cirka 36 hektar utmed E22:an i Karlshamn. Duverydsområdet, som det kallas idag, utvecklas till ett område för sällanköpshandel och annan service.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalsskrivningen.

Karlshamns nya handelsområde utvecklas för så kallad big box-handel, verksamheter med behov av stora sammanhängande handelsytor. Intresset för etablering är stort och projektet går nu in i ett mer intensivt skede. Samarbetet mellan Skåneporten och Lomma Tegelfabrik innebär att utvecklingen av handelsområdet förstärks med ökade resurser.

– Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik.

– Vi gläds över det stora positiva gensvar som vi fått från det lokala näringslivet för att etablera verksamhet inom Destination Duveryd. Det goda samarbetet med politiker och tjänstemän i Karlshamn skapar goda förutsättningar för fler etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Lomma Tegelfabrik etablerades 1887 och förvaltar idag ett blandat bestånd med kommersiella fastigheter och bostäder i södra Sverige. Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer.

– Lomma Tegelfabrik är en mycket duktig och långsiktig aktör som vi har goda relationer med sedan tidigare. De är en värdefull partner i den fortsatta utvecklingen av Destination Duveryd, säger Björn Lanner, projektledare på Skåneporten Fastigheter.

– Genom att tänka långsiktigt kan vi satsa på hög kvalitet. Vi ser positivt på den utveckling som sker i Karlshamn och ser fram emot samarbetet med Skåneporten, avlutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

© Copyright - Skåneporten