Detaljplan i Karlshamn fortlöper enligt plan

Detaljplanen för Duverydsområdets norra etapp har varit ute på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde för handel med skrymmande varor, handel med livsmedel, tekniska anläggningar, drivmedelsförsäljning, och andra verksamheter. Planområdet är beläget i Karlshamn, väster om Väg 29, norr om E22 och Rosendalsvägen. Området nås från Giselsbergsvägen. Detaljplanen är nu inne i granskningsskede.

– Det har varit en bra och öppen process. Vi arbetar nu med att behandla de konstruktiva synpunkter som inkommit och ser fram emot att fortsätta utvecklingen i Karlshamn, säger Johan Tegner, projektchef för Destination Duveryd.

 

© Copyright - Skåneporten