Ny detaljplan klar för handel i Vä, Kristianstad

Detaljplanen för Vä i södra Kristianstad har vunnit laga kraft. Planen medger möjlighet till nya etableringar inom bland annat restaurangverksamhet, servicehandel och annan handel. 

Sedan tidigare finns ett stadsdelscentrum i Vä där bland annat Coop finns etablerat. I somras invigde Circle K en modern fullserviceanläggning.
Nu tar Skåneporten Fastigheter utvecklingen av Destination Vä vidare genom den nya detaljplanen för området. Detaljplanen omfattar cirka 7.000 kvadratmeter bebyggd yta som adderas till det redan etablerade stadsdelscentret i Vä. 

– Vä är porten till Kristianstad och en allt starkare kommunikationsnod tack vare det gynnsamma läget vid E22. Den nya detaljplanen ger oss möjlighet att stärka handelsläget, Destination Vä, ytterligare, säger Johan Tegner, fastighetschef på Skåneporten Fastigheter.

Skåneporten för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett djupare och mer varierat serviceutbud. Destination Vä attraherar olika butikskoncept, restauranger och servicefunktioner. Skåneporten har redan tecknat avtal med restaurangverksamheter. Aktörer av varierande storlek och behov kommer att rymmas inom området.

– Mångfald, valmöjligheter och ett varierat utbud stärker områdets attraktionskraft. Etableringarna i Vä skapar dessutom ett stort antal nya arbetstillfällen. Kristianstad kommun har varit bidragande till en smidig detaljplaneprocess som gör det möjligt för oss att utveckla Destination Vä till sin fulla potential, avslutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter
johan@lommategelfabrik.se
073-154 24 40

 

© Copyright - Skåneporten