McDonalds och ChopChop etablerar restauranger i Vä, Kristianstad

Skåneporten Fastigheter har tecknat avtal med restaurangkedjorna McDonalds och ChopChop för etablering på Destination Vä i Kristianstad. 

– Dessa båda etableringar möter marknadens behov och efterfrågan av trafiknära servicehandel, säger Johan Tegner, fastighetschef på Skåneporten Fastigheter.

2022 invigdes Circle K:s moderna fullserviceanläggning med biltvätt, butik och kafé i Vä. Sedan tidigare finns bland annat Coop på området. Nu etableras McDonalds och ChopChop som kommer öppna under 2023. Skåneporten för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett ännu djupare och mer varierat serviceutbud, för öppningar under 2024.

– Destination Vä ligger precis intill E22 och är ett perfekt läge för trafiknära servicehandel. Det är porten till Kristianstad, det är det naturliga valet för alla boende i Vä och Öllsjö och ett populärt mål för förbipasserande. Etableringarna av McDonalds och ChopChop ökar områdets attraktionskraft ytterligare. Genom de här etableringarna skapas dessutom många nya arbetstillfällen i Vä, avslutar Johan Tegner.

KONTAKT

Johan Tegner
073-1542440
johan@lommategelfabrik.se

© Copyright - Skåneporten