Grönt ljus för dagligvaruhandel på Duveryd i Karlshamn

Efter att Skåneporten lyft frågan har nu Karlshamns kommun fattat beslut om att tillåta dagligvaruhandel på Duverydsområdet.

Karlshamn växer och gör det med en tydlig och brett förankrad vision om att nå 50 000 invånare. Med många nya invånare ökar behovet av till exempel dagligvaruhandel.

– Detta är ett mycket positivt beslut. Vi tycker att den här typen av handel hör hemma i området. Det handlar om butiker med egen ingång mot en parkering, och i en sådan miljö passar även dagligvaruhandel in, säger Skåneportens VD Andreas Meyer och fortsätter:

– Vi för diskussioner med ett stort antal aktörer som är intresserade av etablering i Karlshamn. Vi går inte ut med namn förrän kontrakt är påskrivna, men jag kan säga att vad gäller just dagligvaruhandel finns planer på ett nytt koncept för Karlshamn.

Just nu pågår en tvådelad detaljplansprocess för Duverydsområdet. Den första delen handlar om att skapa möjligheter för att etablera en återvinningscentral, den andra behandlar byggnader och tillfartsvägar som ska byggas.

 

Sydöstran och BLT har rapporterat om ärendet.

 

Bild: Anders Meyer, vd på Skåneporten, och kommunalrådet Per-Ola Mattsson, visar upp planerna för det nya handelsområdet i Duveryd. Foto: Johan Hultgren/Sydöstran

© Copyright - Skåneporten