Torsdagens föredrag skjuts på framtiden

Med anledning av rådande läge beträffande Covid-19 flyttas det föredrag hos Företagarna i Karlshamn som var planerat att hållas på torsdag. Evenemanget planeras att istället hållas längre fram – vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt.

– Många människor är drabbade eller riskerar att drabbas både direkt och indirekt av Coronavirusets framfart. Mot bakgrund av detta ställer vi in torsdagens planerade föredrag och ser framemot att få träffa Företagarna i Karlshamn så fort läget tillåter det, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

St1 till Skåneporten i Örkelljunga

St1 har tecknat avtal för att etablera verksamhet på den populära mötesplatsen Skåneporten i Örkelljunga.

St1 är ett nordiskt energibolag som är verksamt i Sverige, Finland och Norge. Företagets vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi.

– Genom vårt rikstäckande nät av anläggningar har vi en av de bästa tillgängligheterna i branschen. Vi etablerar nu en ny St1-station på välkända Skåneporten i Örkelljunga, säger Peter Håkansson, distriktschef på St1 Sverige.

St1 väntas öppna på Skåneporten i Örkelljunga under hösten 2020.

– Med St1 stärker och kompletterar vi utbudet på Skåneporten. Vi vill erbjuda människor i och kring Örkelljunga samt besökande ett brett utbud av trafiknära servicehandel, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter AB.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Peter Håkansson, distriktschef St1 Sverige AB
peter.hakansson@st1.se
070-2347404

Andreas håller föredrag i Karlshamn 19 mars

Företagarna Karlshamn har bjudit in Skåneportens VD Andreas Meyer för att tala om planerna kring Duverydsområdet.

– Vi ser möjligheter för en bred palett av olika verksamheter på Duverydsområdet. Läget intill E22 och Karlshamns centrum i kombination med områdets storlek är idealiskt för flera typer av etableringar, säger Andreas Meyer som ser framemot att komma till Företagarna Karlshamn och berätta om det senaste kring projektet.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn. Att Skåneporten väljer att expandera här och affären i sig visar på att våra tidigare strategiska markinköp nu ger resultat. Detta är en viktig del i utvecklingen av Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med att markanvisningsavtalet undertecknades. Per-Ola Mattsson kommer också att närvara vid eventet den 19 mars.

Chaoban – vi säger hej till vietnamesisk street food i Lund

Vi välkomnar Chaoban till Skåneporten i Lund! Chao ban betyder ”hej min vän” på vietnamesiska, vilket rimmar väldigt väl med den familjära stämning som Stefan Pham med personal levererar. Maten är något så spännande som streetfood med rötterna i Vietnam och en twist från Japan. Restaurangen erbjuder både lunch och middag i fantastiska lokaler – eller takeaway för den som hellre önskar det.

– Skåneporten i Lund erbjuder något för alla och Chaoban är ett lysande exempel på den mångfald som både Lundabor och tillstannande hittar på Skåneporten på Skarpskyttevägen i Lund, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

 chaoban.se

Skåneporten utvecklar handels- och serviceområde i Karlshamn

Skåneporten Fastigheter och Karlshamns kommun har idag tecknat avtal om utveckling av ett stort markområde på totalt cirka 36 hektar mark utmed E22 i Karlshamn.

Karlshamn får ett nytt område för sällanköpshandel och annan service utmed E22 och riksväg 29 i Karlshamn, på det som idag kallas Duverydsområdet. Det står klart idag när Karlshamns kommun och Skåneporten Fastigheter tecknat ett markanvisningsavtal om att utveckla ett område om cirka 360 000 kvm.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn. Att Skåneporten väljer att expandera här och affären i sig visar på att våra tidigare strategiska markinköp nu ger resultat. Detta är en viktig del i utvecklingen av Karlshamn, säger Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Skåneporten kommer att utveckla området tillsammans med Karlshamns kommun och andra aktörer. Etableringen innebär ett signifikant ökat utbud i Karlshamn vilket på sikt kommer göra Karlshamn till en ännu mer attraktiv stad.

– Skåneporten är ett fastighetsbolag med tydligt fokus på servicehandel. I Karlshamn ser vi möjligheter för en bred palett av olika verksamheter. Läget intill E22 och Karlshamns centrum i kombination med områdets storlek är idealiskt för flera typer av etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Fullt exploaterat kan det handla om väldigt många nya i arbetstillfällen i Karlshamn framöver, vilket vi ser mycket positivt på, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamn.

Nu väntar en kommande detaljplaneprocess som startas omgående och kommer att drivas av Skåneporten i nära samarbete med Karlshamns kommun.

– Som ett led i ett långsiktigt arbete sker nu den största affär Karlshamns kommun gjort genom tiderna gällande verksamhetsmark. Det är mycket glädjande och bra att Karlshamn tar plats, säger Mathias Wijk.

Diskussioner med ett flertal företag med intresse av etablering, på den mark Skåneporten nu förvärvar av Karlshamns kommun, är inledda.

 

KONTAKTPERSONER

Andreas Meyer, VD Skåneporten
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Mathias Wijk, näringslivschef Karlshamn
mathias.wijk@karlshamn.se
0733-57 60 00

 

Skåneporten Fastigheters VD, Andreas Meyer, undertecknar markanvisningsavtalet.

Fr.v. Daniel Wäppling (kommundirektör Karlshamn), Mats Dahlbom (tekniska nämndens ordförande Karlshamn), Michael Mårtensson (Mark- och exploateringsingenjör Karlshamn), Andreas Meyer (VD Skåneporten fastigheter AB), Matthias Wijk (näringslivschef Karlshamn) och Per-Ola Mattsson (kommunalråd Karlshamn).

Översiktskarta för nuvarande Duverydsområdet i Karlshamn med det aktuella området markerat.

 

Foto: Leila Rudelius / Karlshamns kommun

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla ett gott slut och ser fram mot 2020!
God Jul och Gott Nytt År!

Skåneporten köper av Coop i Kristianstad

Skåneporten Fastigheter fortsätter att växa och har den 5 december förvärvat stadsdelscentret i Vä, Kristianstad.

Skåneporten Fastigheter köper stadsdelscentret i Vä av Coop Kristianstad/Blekinge. Coop blir istället hyresgäst och har i samband med försäljningen skrivit ett långt hyresavtal.

– Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet som är att driva framgångsrika Coop butiker under devisen Prisvärd Hållbar Matglädje. Vi är glada att få sälja till en lokal och långsiktig aktör som kommer att förstärka området med mer handel vilket är bra för oss och våra kunder som kommer från ett allt större upptagningsområde runt Vä, säger Peter Mattisson, Chef Fastighet & Etablering på Coop Kristianstad Blekinge.

–Förutom att stärka marknadsplatsen så skapar försäljningen väldigt bra förutsättningar för fortsatt utveckling av vårt butiksnät och framtida nyetableringar, säger Martin Runquist, Vd Coop Kristianstad Blekinge.

Affären omfattar fastigheterna Vä 157:8, Vä 157:9 och Vä 157:11 – totalt ca. 4.000 m2 uthyrningsbar yta. Inom fastigheterna finns möjlighet att bygga ytterligare cirka 10.000 m2 verksamhetslokaler.

– Läget utmed E22:an, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop gör centret till en attraktiv mötesplats. Vår ambition är att utveckla området och komplettera de befintliga verksamheterna med mer servicehandel, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Stadsdelscentret i Vä är den naturliga mötesplatsen för lokalbefolkningen och ligger välexponerat mot E22:an söder om Kristianstad.

– De senaste åren har det etablerats mycket detaljhandel i regionen. Skåneporten fokuserar på att tillföra servicehandel som ett komplement. Stadsdelscentret i Vä kompletterar våra befintliga anläggningar i linje med vår tillväxtstrategi, avslutar Andreas Meyer.

Cronholm & Partners har varit rådgivare i affären.

 


Peter Mattisson, Coop (t.v.) & Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter.


Coop på Skåneporten Vä


Goda parkeringsmöjligheter


Översiktsbild


Nybyggd Coop-butik med bl.a. apotek


Möjligheter till vidareutveckling av området

German Döner Kebab har öppnat i Lund

Under fredagen invigdes German Döner Kebab på Skåneporten i Lund. Utanför stod kebabsugna Lundabor och köade för ett smakprov.

De 200 första besökarna erbjöds ett gratis smakprov på German Döner Kebabs signaturkebab. Hela helgen erbjuder restaurangen dessutom 50% rabatt.

– German Döner Kebab kompletterar det redan breda utbudet på Skåneporten i Lund. Här finns sedan tidigare ett gott utbud av restauranger i form av Burger King, Subway, Pizzabakeren, Orvars och ChopChop, berättar Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter AB.

Skåneporten fanns på plats vid invigningen för att överräcka en blomma och skänka lyckönskningar till restaurangchefen Hassan Khan Niazi med personal.

German Döner Kebab startades i Berlin 1989.

 

Burger King etablerar en ny restaurang på Skåneporten i Örkelljunga

Skåneporten Fastigheter har tecknat avtal med Burger King för etablering på Skåneporten i Örkelljunga.

 

– Etableringen av Burger King möter marknadens behov och efterfrågan av trafiknära servicehandel, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter AB.

 

Förra veckan blev det klart att Mekonomen etablerar verksamhet på Skåneporten i Örkelljunga under 2020. Fler etableringar är på gång.

 

– Skåneporten har ett perfekt läge för trafiknära servicehandel, beläget vid E4 och i direkt anslutning till Örkelljunga. Det är ett populärt mål både för förbipasserande och för lokalbefolkningen. Burger King ökar områdets attraktionskraft ytterligare. Genom den här etableringen skapas dessutom många nya arbetstillfällen i Örkelljunga, avslutar Andreas Meyer.

 

Burger King på Skåneporten Örkelljunga invigs hösten 2020.

 

Skåneporten Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i trafikintensiva lägen. Skåneporten är en tillgänglig mötesplats som erbjuder besökaren möjligheter till såväl information som mat och annan trafikrelaterad servicehandel.

 

Sedan tidigare finns McDonald’s, Circle K, Gotteboet, Trafikverket, Mekonomen och Åhus Gasol på Skåneporten i Örkelljunga.  

 

Mekonomen öppnar verksamhet på Skåneporten i Örkelljunga

Mekonomen har tecknat avtal för etablering på Skåneporten i Örkelljunga. Detta skedde i samband med att Örkelljunga kommun och Föreningen Örkelljunga Näringsliv arrangerade mässan Örkelljunga Träffas.

Mekonomen är nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker, verkstäder och bilvårdsanläggningar.

– Genom vårt rikstäckande nät av anläggningar har vi den bästa tillgängligheten i branschen. Vi etablerar nu en Gör det själv-tvätt på välkända Skåneporten i Örkelljunga, säger Stefan Bevenmark, affärschef på Mekonomen.

Gör det själv-tvätten blir den första i Örkelljunga och kommer att öppna på Skåneporten sommaren 2020.

– Med Mekonomen stärker och kompletterar vi utbudet på Skåneporten. Vi vill erbjuda människor i och kring Örkelljunga samt tillstannande trafikanter ett bra utbud av trafiknära servicehandel, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter AB.

Både Mekonomen och Skåneporten Fastigheter var med som utställare på mässan Örkelljunga Träffas. Mässan var välbesökt av näringsliv, intresseorganisationer, kommunen och privata intressenter.

– Mässan bjöd på flera spännande möten och var en mycket positiv upplevelse för oss. Det var naturligtvis extra glädjande att signera avtalet med Mekonomen på plats, avslutar Andreas Meyer.

 

 

 

KONTAKTINFO

Andreas Meyer
VD Skåneporten Fastigheter
0708-382238
andreas@skaneporten.se

 

Foto: Marcus Karlsson, Francus.se

© Copyright - Skåneporten