Bygglov beviljat – Limhamns Kött & Vilt flyttar till Fiskehamnen på Limhamn

Limhamns Kött & Vilt flyttar till Strandgatan 17 på Limhamn.

Limhamns Kött & Vilt kommer att bedriva försäljning av bland annat charkuterier och andra delikatesser, med tillhörande servering. Verksamheten kommer att bygga vidare på fastighetens tradition med försäljning över disk i lokalen och skapa en modern miljö i hamnen med närproducerade produkter.

Skåneporten Fastigheter förvärvade fastigheten sommaren 2019. Byggnaden har sedan dess stått utan hyresgäst. Den tidigare fastighetsägaren hade tankar om att riva byggnaden och uppföra en nyproducerad saluhall på platsen. Skåneporten är måna om att bevara den befintliga byggnaden och dess kvalitéer.

– Vi bygger vidare på den ursprungliga traditionen. Byggnaden uppfördes ursprungligen för specerihandel och nyttjades för detta ändamål fram till 40-talet. Vi är glada över att Limhamns Kött & Vilt vill satsa här, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter och fortsätter:

– Limhamns Kött & Vilt kommer att komplettera det befintliga utbudet i Fiskehamnen på ett utmärkt sätt. De blir ett bra tillskott till den försäljning av fisk och skaldjur som idag bedrivs i intilliggande fastighet.

Christoffer Bjermer och Stefan Färdig driver Limhamns Kött & Vilt. De ser fram emot att öppna sin verksamhet i Fiskehamnen.

– Vi är glada över att ha hittat hem! Det ska bli roligt att komma igång och satsa fullt ut i en ny lokal i Fiskehamnen. Vi tror mycket på det här läget och att vårt koncept med närproducerade råvaror av hög kvalitet samt att vår passion för god mat och service har hittat rätt plats, säger Stefan Färdig.

 

 

Talk the Talk – Walk the Walk

Idag deltog Skåneporten på nätverksträffen Walk and Talk i Karlshamn.

Walk and Talk är ett trevligt sätt att träffas och nätverka, med möjlighet för företagare, anställda, tjänstepersoner och politiker att dela intressanta samtal under en promenad.

Vi tackar arrangörerna Näringslivsenheten på Karlshamns kommun, Svenskt Näringsliv samt Företagarna i Karlshamn för en trevlig nätverksträff.

Circle K etablerar fullserviceanläggning i Vä

Drivmedel, biltvätt, butik och kafé etableras på Skåneporten i Vä.

– Vä är porten till Kristianstad. Det har blivit tydligare i och med den nya dragningen av E22:an, konstaterar Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Etableringen innebär att stadsdelscentret Vä ytterligare stärker sin position som den naturliga mötesplatsen i Vä. Drivmedelsstationen kommer erbjuda fullservice med biltvätt, butik och kafé.

– Vä är porten till Kristianstad. Det har blivit ännu tydligare i och med om dragningen av E22:an. Etableringen av Circle K stärker Vä som kommunikationsnod och blir dessutom ett positivt tillskott för alla de som bor, lever och verkar i Vä med omnejd, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Circle K har ca 760 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Av dessa är nästan 300 fullservicestationer som utöver drivmedel erbjuder fräsch och näringsriktig mat, gott ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, biluthyrning och biltvätt. Varje dag besöks Circle K av en kvarts miljon kunder.

– Läget är idealiskt. Vi fortsätter att satsa på att bli en ännu tydligare matdestination och vi har stora planer för framtiden. Det handlar om att erbjuda människor god och hälsosam mat längs vägen och vara en plats där hela familjen ska kunna stanna för att äta, ta en paus och umgås, säger Ronny Lenander, fastighetsutvecklare på Circle K.

Circle K i Flädie utanför Lund är en fullservicestation med laddstationer.

Circle K har ett stort nätverk av snabbladdare längs med de mest trafikerade vägarna i Sverige. Nätverket utökas kontinuerligt.

– Ett exempel på det är Circle K i Vä som kommer utrustas med fyra laddplatser. Vår ambition är att vara elbilisternas förstahandsval längs vägarna och bli Sveriges största destination för snabbladdning och supersnabbladdning, berättar Ronny Lenander.

Byggstart är planerad till oktober – vilket gör det möjligt att anläggningen är i drift sommaren 2022.

– Vi upplever sedan tidigare ett mycket stort intresse, från ett flertal företag, att etablera på Skåneporten i Vä. Circle K:s etablering gör destinationen ännu mer attraktiv, avslutar Andreas Meyer.

 

 

 

KONTAKTPERSONER

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Ronny Lenander, fastighetsutvecklare Circle K
Ronny.lenander@circlekeurope.com
070-5687012

Skåneporten säljer fastigheter i Skåne

Skåneporten säljer fyra förvaltningsfastigheter i Skåne. Köpare är Acrinova. Affären omfattar två fastigheter i Lund, en fastighet i Helsingborg och handelsområdet Skåneporten i Örkelljunga.

Skåneporten äger, förvaltar och utvecklar servicehandelsfastigheter i goda trafiklägen i södra Sverige. Genom försäljningen frigörs kapacitet för att fortsätta vår tillväxtresa.

– Skåneporten har på kort tid och med stor framgång etablerat och utvecklat service- och handelsfastigheter centralt i Lund, Helsingborg och Örkelljunga. Acrinova är en stark och långsiktig ägare som på ett utmärkt sätt kommer att vidare förvalta och utveckla fastigheterna, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten.

På fastigheterna verkar en lång rad starka varumärken såsom, t.ex. Burger King, KFC, McDonalds, Circle K, ChopChop, Subway, Lindab, Hööks hästsport och Arken Zoo.

– Att ta marknadsandelar på strategiska platser som fastigheterna i Lund, Helsingborg och Skåneporten-beståndet i Örkelljunga är helt i linje med våra expansionsplaner. Att dessutom hitta befintliga fastigheter med väletablerade och kända varumärken känns tryggt och borgar för stabila kassaflöden. Därutöver kan vi använda vår kunskap inom projektutveckling och fokusera på att vidareutveckla området vid Skåneporten och de outnyttjade byggrätterna, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Acrinova tillträder fastigheterna den 11 juni.

_

Cushman & Wakefield samt LA Partners har bistått säljaren och Bergman & Eek har bistått köparen i affären.

 

KONTAKT

Andreas Meyer
VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Samarbete med Scanbygg i Åhus

Skåneporten säljer två fastigheter i centrala Åhus och inleder ett samarbete med Scanbygg gällande utvecklingen av kvarteret Stinsen. Syftet är att skapa ett livfullt citykvarter med bostäder kommersiell verksamhet i gatuplan.

 I höstas tillträdde Skåneporten fastigheterna Stinsen 14 och 15 i centrala Åhus. Sedan dess har ett visionsarbete pågått, med ambitioner om att skapa ett vitaliserat stadscentrum med nybyggda bostäder och kommersiella lokaler – inklusive en Coop-butik – på ett utmärkt läge.

Nu står det klart att Skåneporten säljer och går in ett samarbete med Scanbygg gällande utvecklingen av kvarteret Stinsen i Åhus.

– Skåneporten vill bygga stad och Scanbygg är en mycket duktig bostadsutvecklare. De har goda erfarenheter av liknande projekt, som de genomfört mycket framgångsrikt, säger Skåneportens VD Andreas Meyer.

Scanbygg har nyss avslutat projektet Hygrometern i Västra sjöstaden i Ystad. Inflyttning sker i april. Just nu arbetar Scanbygg med utvecklingen av ”Eslövs terrasser” i centrala Eslöv. Det nybyggda bostadskvarteret passar väl in i formen av den gamla stenstaden och har flera finesser som bidrar till förhöjd kvalitet för de boende. I anslutning till bostäderna finns, precis som i Åhus, en Coop-butik.

– Vi bygger och säljer högkvalitativa bostadsrätter i Skåne. Närhet till dagligvaruhandel och service ökar kvalitén ytterligare för de boende. När vi går in i ett projekt är vårt mål alltid att överträffa de boendes förväntningar – först då anser vi att arbetet är på en nivå som vi kan känna oss stolta över, säger Scanbyggs VD William Raihle och fortsätter:

– Att nu gå in i ett samarbete med Skåneporten i Åhus känns mycket bra. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Coop och Skåneporten kommer skapa något fantastiskt. Kvarteret kommer vara till glädje inte bara för de som kommer att bo där utan också innebära ett lyft för hela staden.

”Stort intresse för att etablera i Vä”

Flera företag söker nu möjlighet att etablera nya verksamheter i Vä. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad färdigställd och ökat behov av servicehandel gör Vä än mer attraktivt.

Skåneporten förvärvade stadsdelscentret i Vä, Kristianstad under 2019.

– Läget utmed E22:an, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop och övriga hyresgäster gör centret till en attraktiv mötesplats. Vår ambition är att utveckla området och komplettera de befintliga verksamheterna med mer servicehandel, sa Skåneportens VD Andreas Meyer i samband med köpet.

Strax därefter tog coronapandemin världen i sitt grepp och har hållit det stadigt sedan dess.

– Ingen kunde förutse coronapandemin och inte heller påverka dess framfart. Många människor har drabbats hårt, många företag likaså. Vissa näringar är extra hårt drabbade särskilt inom resor och hotell. Coronapandemin har gjort att företag fått ställa om och att investeringar i många fall har fått skjutas på framtiden, säger Andreas Meyer.

Skåneporten ser mycket positivt på framtiden i Vä.

– Vi har sedan tidigare att det finns ett stort intresse från olika verksamheter att etablera sig i Vä. Just nu förhandlar vi med en handfull stora aktörer inom servicehandel om nyetableringar under 2021/2022, säger Andreas Meyer.

Det finns mer att glädjas åt. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad har kunnat färdigställas ett halvår tidigare än planerat (!) och invigdes den 10 december.

– Omdragningen av E22 har gjort Vä än mer intressant för nya etableringar. Den påverkar våra befintliga hyresgäster på ett positivt sätt och gör nya etableringar ännu mera intressant, säger Andreas Meyer avslutningsvis.

 

Andreas Meyer, CD på Skåneporten Fastigheter AB

God jul och gott nytt år

Vi önskar alla ett gott slut och ser fram mot 2021.
God jul och gott nytt år!

Attraktiva bostäder i vitaliserat centrum

Skåneporten har inlett ett arbete med att ta fram idéer kring utveckling av kvarteret Stinsen i Åhus.

Den 1 oktober tillträdde Skåneporten fastigheterna Stinsen 14 och 15 på Köpmannagatan 2 i centrala Åhus. Nu pågår ett idéarbete kring utveckling av kvarteret.

– Fastigheterna är centralt belägna på bästa läge på Köpmannagatan, med närhet till både hamnen och Hamnleden. Vi ser stor utvecklingspotential för fastigheterna, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Vi vill bygga stad med förtätad bebyggelse i samklang med omkringliggande verksamheter. Projektet kommer att genomföras tillsammans med en partner och vi utvärderar ett antal olika förslag. Coop är en väldigt viktig bit i pusslet och vi vill medverka till att Coop finns kvar på Köpmannagatan. Vi för en positiv dialog med kommunen, fortsätter han.

Idéerna inkluderar byggnation av attraktiva bostäder i centrala Åhus. Kvarteret består idag bland annat av en stor parkering vilken utgör ett sår i staden. Tanken är att istället stärka centrum och skapa förutsättningar för människor att bo i nybyggda bostäder på ett utmärkt läge.

– Vi ser väldigt positivt på en utveckling av kvarteret Stinsen. Vi ser fram emot att få in fastighetsägarens vision för hur man vill utveckla fastigheten. De underhandsdiskussioner vi haft talar för att vi tänker i samma riktning. Vi vill också bygga stad och vitalisera centrum med fler bostäder och ett nytt modernt koncept, säger Peter Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är positivt att det händer något i området, att det byggs bostäder som harmonierar med andra verksamheter och som tillsammans skapar en livfull stadskärna i Åhus, säger stadsarkitekt Roger Jönsson.

 

KONTAKT

Andreas Meyer
VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

 

Bild: (c) Claes Sandén, Kristianstads kommun

”Jag tänkte att jag måste hitta på något här”

Mats Bengtsson föll för ett fantastiskt läge och skapade Gamla Systemet – en outlet för kvalitetsinredning i centrala Åhus.

 

Gedigen bakgrund från möbelbranschen

Mats Bengtsson har jobbat inom möbelbranschen i hela sitt liv, bland annat som ansvarig för Kina och Taiwan hos ett stort svenskt möbel- och inredningsföretag. I vanliga fall arbetar han numera som konsult och sammankopplar producenter från hela Asien med europeiska retailkunder.

– Jag ser normalt sett aldrig de fysiska produkterna utan förmedlar tjänster och sitter med i förhandlingar, förklarar han.

”Kunder blir glada”

Under normala omständigheter reser Mats till Asien ungefär tio gånger årligen, men när coronaviruset slog till ledde det till att Mats fick spendera mer tid hemma i Åhus. En dag fick han en idé när han befann sig i centrala Åhus och såg den tomma lokalen som tidigare huserat Systembolaget.

– Jag tänkte att jag måste hitta på något här – för Åhus skull och för min egen skull. Jag hade mina uppdragsgivare färskt i minnet – retail stod i stort sett stilla i stora delar av världen samtidigt som vi faktiskt tillät butiker att ha öppet här i Sverige. Så jag öppnade en outlet med möbler och inredning från grossister och tillverkare med överlager. Kunder blir glada över att kunna köpa möbler och heminredning av bra kvalitet till halva priset, berättar han.

Lockar kunder från sju mils radie

Gamla Systemet startade på prov som en sommarbutik, men när succén var ett faktum bestämde sig Mats för att fortsätta. Tanken är att sortimentet byts till varje säsong – just nu och fram till januari är det höst- och vintersortiment med soffor, sängar och bäddlinnen som gäller. Under mars till maj kommer besökarna frestas av till exempel trädgårdsmöbler och utekrukor – och från midsommar är det åter sommarsortiment i butiken. Erbjudandet är dock alltid detsamma – att vara en riktig outlet – det är alltid (minst) 50% på ordinarie pris.

– Vi säljer bra grejer till riktigt bra priser och lockar besökare från Blekinge, Småland och stora delar av Skåne. Priset är naturligtvis viktigt, men också det faktum att butiken är trevlig att besöka, säger Mats avslutningsvis.

__

Håll utkik på Facebook och Instagram för att ta del av vad som är på gång på Gamla Systemet. Där hittar du också aktuella öppettider.

 

 

Läs mer

Artikel i Kristianstadsbladet: Premiär för outletbutik – ”Jag började planera för en månad sen”

Grönt ljus för dagligvaruhandel på Duveryd i Karlshamn

Efter att Skåneporten lyft frågan har nu Karlshamns kommun fattat beslut om att tillåta dagligvaruhandel på Duverydsområdet.

Karlshamn växer och gör det med en tydlig och brett förankrad vision om att nå 50 000 invånare. Med många nya invånare ökar behovet av till exempel dagligvaruhandel.

– Detta är ett mycket positivt beslut. Vi tycker att den här typen av handel hör hemma i området. Det handlar om butiker med egen ingång mot en parkering, och i en sådan miljö passar även dagligvaruhandel in, säger Skåneportens VD Andreas Meyer och fortsätter:

– Vi för diskussioner med ett stort antal aktörer som är intresserade av etablering i Karlshamn. Vi går inte ut med namn förrän kontrakt är påskrivna, men jag kan säga att vad gäller just dagligvaruhandel finns planer på ett nytt koncept för Karlshamn.

Just nu pågår en tvådelad detaljplansprocess för Duverydsområdet. Den första delen handlar om att skapa möjligheter för att etablera en återvinningscentral, den andra behandlar byggnader och tillfartsvägar som ska byggas.

 

Sydöstran och BLT har rapporterat om ärendet.

 

Bild: Anders Meyer, vd på Skåneporten, och kommunalrådet Per-Ola Mattsson, visar upp planerna för det nya handelsområdet i Duveryd. Foto: Johan Hultgren/Sydöstran

© Copyright - Skåneporten