ChopChop öppnar i Vä

Under onsdagen invigs ChopChop i Vä.

Destination Vä ligger precis intill E22 och är ett perfekt läge för trafiknära servicehandel. Coop, Circle K, McDonald’s och Nima Energy finns sedan tidigare på området.

– ChopChop stärker områdets utbud och attraktionskraft. Etableringen innebär dessutom ännu fler nya arbetstillfällen i Kristianstads kommun, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Läget är optimalt för ChopChop. Restaurangen i Vä är vår senaste och den 41:e i Sverige. Vi har ett gott samarbete med Skåneporten sedan tidigare och är väldigt glada över att nu finnas också i Vä, säger Hans Ye, VD på ChopChop.

Destination Vä har genomgått en omfattande utveckling de senaste åren, med en rad lyckade etableringar.

– Vä har utvecklats till porten till Kristianstad och är ett starkt läge för servicehandel. Vi planerar nu för en ny etapp om cirka 4000 kvadratmeter i Vä för exempelvis handel, kafé, restaurang och gym, för att stärka destinationen ytterligare, säger Andreas Meyer avslutningsvis.

 

 

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
0708-382238

Skåneporten utvecklar område för mer volym- och lågprishandel i Blekinge

Skåneporten Fastigheter ökar sitt engagemang för att stärka handeln i Blekinge ytterligare. Ronneby kommun har valt Skåneporten som partner för att utveckla Viggenområdets andra och tredje etapp.

– Vi har en hög efterfrågan från butiker som vill etablera sig i Ronneby. Skåneporten är med sin expertis inom just trafiknära service- och volymhandel en perfekt partner för oss, säger Torbjörn Lind, näringslivschef i Ronneby kommun.

På området finns idag ett stort antal aktörer. Avtalet gäller Viggenområdets andra och tredje etapper om totalt cirka 100 000 kvm.

– Vad gäller etapp två finns möjlighet för omedelbar etablering. Vi har pågående diskussioner med ett antal olika butikskoncept som visat intresse för det aktuella området, säger Skåneportens VD Andreas Meyer och fortsätter:

– Parallellt med etableringar i etapp två driver vi tillsammans med Ronneby kommun en detaljplanprocess för etapp tre.

Skåneporten Fastigheter AB har de senaste åren växt fram som en aktiv aktör inom volymhandel i Skåne och Blekinge. Sedan tidigare utvecklar och stärker Skåneporten bland annat stadsdelcentret i Vä med nya verksamheter och driver detaljplan för Duverydsområdet i Karlshamn.

– Vi är glada över att Ronneby valt oss för att utveckla externhandel i sin kommun. Med vårt nätverk och spetskompetens inom detta ser vi fram emot att ta Viggenområdet till nästa nivå, säger Andreas Meyer.

– Blekinge växer och Ronneby är en stark tillväxtmotor i Blekinge. Det är därför naturligt att nya verksamheter etableras i Ronneby, vilket leder till att Ronneby kan erbjuda en ökad mångfald och fler arbetstillfällen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

 

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
0708-382238

Skånes snabbaste laddningsanläggning invigd i Vä

Idag invigde Skåneporten och Nima Energy en av Nordens modernaste anläggningar för snabbladdning för tung trafik och personfordon.

Anläggningen i Vä utanför Kristianstad är utrustad med s.k. ultrasnabbladdare, med effekt på upp till 400kW per laddare.

– Upp till tio personbilar och tunga fordon kan ladda samtidigt. Planen är att framgent addera ytterligare tio laddare med totalt tjugo ladduttag. Fullt utbyggt kommer vår laddstation i Vä ha upp till trettio ladduttag, och då vara en av de större i Sverige, säger Linus Fransson på Nima Energy.

Nima Energy arbetar aktivt med etableringar av laddstationer i Norden med fokus på Sverige och Norge. Man räknar med att ha totalt 1250 laddpunkter i Norden till slutet av 2026. Nima Energy och Skåneporten har sedan 2022 ett samarbete och har sedan tidigare ingått avtal om bland annat en större etablering på Duverydsområdet i Karlshamn.

– Satsningen på framtidens laddningshubbar är en naturlig del i den gröna omställningen och ett ytterligare steg i utvecklingen av Destination Vä som den ledande kommunikationsnoden i nordöstra Skåne, avslutar Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter.

 

Bild: Camilla Palm (M), kommunstyrelseordförande Kristianstads kommun, inviger anläggningen i Vä

 

 

KONTAKT

Johan Tegner
0731-54 24 40
johan@lommategelfabrik.se

Skåneporten förvärvar fastighet av Ronneby kommun

Fastigheten är belägen i kvarteret Gärdet i Ronneby, vid Karlskronavägen intill E22. Fastigheten omfattar totalt 7000 kvm mark. Skåneporten avser att expolatera området med laddstationer och andra drivmedel samt annan trafiknära servicehandel.

– Det är ett ypperligt läge för trafiknära servicehandel. Vi har kontakt med ett flertal aktörer. De första etableringarna är klara och kommer att offentliggöras inom kort, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten och fortsätter:

– Vi är glada över vår första investering i Ronneby och för vårt goda samarbete med Ronneby kommun, som utmärker sig genom sitt positiva företagsklimat.

– Det finns ett stort intresse för att etablera verksamhet i kvarteret Gärdet. Vi är glada över att ha sålt mark till Skåneporten. Det händer mycket positivt i Ronneby, inte minst när det kommer till utvecklingen av handeln, säger Torbjörn Lind, näringslivschef Ronneby kommun.

 

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070 – 838 22 38

McDonald’s i Vä invigt

Under torsdagen invigdes McDonald’s i Vä.

Destination Vä ligger precis intill E22 och är ett perfekt läge för trafiknära servicehandel. Det är det naturliga valet för alla boende i Vä och Öllsjö och ett populärt mål för förbipasserande.

– Etableringen av McDonalds ökar områdets attraktionskraft ytterligare. Den innebär dessutom att många nya arbetstillfällen skapats i Vä, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

2022 invigdes Circle K:s moderna fullserviceanläggning med biltvätt, butik och kafé i Vä. Utöver McDonald’s öppnar också ChopChop under 2023. Sedan tidigare finns bland annat Coop på området.

– Vi för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett ännu djupare och mer varierat serviceutbud, med öppningar under 2024, avslutar Andreas Meyer.

 

 

Skåneporten utvecklar Skrea Backe i Falkenberg

Skåneporten har i samarbete med Falkenbergs kommun tagit fram en vision för Destination Skrea Backe vid Skreamotet i Falkenberg. Området vid avfart 50, där E6 korsas av länsväg 150, kommer att utvecklas till en handels- och servicedestination.

Idag finns på platsen en rastplats som Trafikverket opererar. Visionen är att utveckla och förstärka området med servicehandel för att attrahera såväl lätt som tung trafik. Den östra delen, mot E6, kommer bli en attraktiv mötesplats för privatbilister genom att erbjuda trafiknära servicehandel. Den västra delen av området utvecklas till att bli en naturlig plats för den tunga trafiken.

– Vi kommer förstärka den befintliga trafikplatsen vid Skrea Backe. Området kommer att erbjuda trafiknära servicehandel och vara en mötesplats för den tunga trafiken, för personer som är på resa och för boende i närområdet, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Planarbete pågår i tätt samarbete med Falkenbergs kommun. De första inflyttningarna är beräknade att kunna påbörjas under 2024.

– Sedan vi köpte fastigheten i mars har vi upplevt ett stort intresse från företag som vill etablera sig på platsen. Genom etableringar av servicehandel skapas dessutom många nya arbetstillfällen och vi ser fram emot utvecklingen av området med tillförsikt, avslutar Andreas Meyer.

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070 – 838 22 38

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter
johan@lommategelfabrik.se
073 – 154 24 40

 

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

Skåneporten köper fastighet intill E6 i Falkenberg

Skåneporten Fastigheter har fått möjligheten att utveckla området intill E6 vid avfart 50, Skreamotet, i Falkenberg.

Upplåtare är Svenska kyrkan genom Göteborgs stifts prästlönetillgångar.

– Vi upplåter marken till en professionell och välrenommerad aktör som har stor erfarenhet av handel i trafiklägen, säger Per-Erik Hallin, egendomsförvaltare Göteborgs stift.

Fastigheten ligger precis intill E6 som trafikeras av cirka 50 000 fordon dagligen. Skåneporten är tillsammans med Falkenbergs kommun i färd att ta fram en detaljplan för området.

– Det är ett fantastiskt handels- och serviceläge, en attraktiv mötesplats intill E6 med närhet till Falkenberg och Skrea strand. Vår ambition är att utveckla området och komplettera befintliga funktioner med mer servicehandel. Vi kommer att börja hyra ut per omgående, med tilltänkta inflyttningar under 2024, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter.

 

 

KONTAKT
Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Skåneporten besökte Rotary Örkelljunga

Skåneportens VD Andreas Meyer var inbjuden till Örkelljungas Rotaryklubb för att berätta om Skåneportens arbete. På bilden ses Andreas tillsammans med Birgitta Walstedt, president i Örkelljungas Rotaryklubb.

– Det var mycket trevligt att besöka Rotary i Örkelljunga och prata om vårt arbete med att skapa attraktiva mötesplatser i goda trafiklägen. Jag vill tacka Rotary Örkelljunga för den möjligheten, säger Andreas Meyer.

McDonalds och ChopChop etablerar restauranger i Vä, Kristianstad

Skåneporten Fastigheter har tecknat avtal med restaurangkedjorna McDonalds och ChopChop för etablering på Destination Vä i Kristianstad. 

– Dessa båda etableringar möter marknadens behov och efterfrågan av trafiknära servicehandel, säger Johan Tegner, fastighetschef på Skåneporten Fastigheter.

2022 invigdes Circle K:s moderna fullserviceanläggning med biltvätt, butik och kafé i Vä. Sedan tidigare finns bland annat Coop på området. Nu etableras McDonalds och ChopChop som kommer öppna under 2023. Skåneporten för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett ännu djupare och mer varierat serviceutbud, för öppningar under 2024.

– Destination Vä ligger precis intill E22 och är ett perfekt läge för trafiknära servicehandel. Det är porten till Kristianstad, det är det naturliga valet för alla boende i Vä och Öllsjö och ett populärt mål för förbipasserande. Etableringarna av McDonalds och ChopChop ökar områdets attraktionskraft ytterligare. Genom de här etableringarna skapas dessutom många nya arbetstillfällen i Vä, avslutar Johan Tegner.

KONTAKT

Johan Tegner
073-1542440
johan@lommategelfabrik.se

Nima Energy etablerar nya generationens laddare i Vä

Skåneporten Fastigheter har tecknat avtal med Nima Energy om att bygga en anläggning med s.k. ultrasnabbladdare i Vä. Laddarna har effekt på upp till 400 kW per laddare.

– Vi räknar med att ha de första sex laddarna på plats i september 2023 och då kan upp till 12 personbilar och tunga fordon ladda samtidigt. Ungefär ett halvår senare är planen att addera ytterligare tio laddare med totalt 20 ladduttag . Fullt utbyggt kommer vår laddstation i Vä ha upp till 32 ladduttag, och då vara en av de större i Sverige, säger Linus Fransson på Nima Energy.

El har blivit ett populärt fordonsdrivmedel, med en ständigt ökande efterfrågan. Destination Vä har ett perfekt läge för trafiknära servicehandel.

– Det är en attraktiv plats med närhet till både E22 och Kristianstad, med både närboende och förbipasserande som presumtiva kunder. Sedan är destinationen som Skåneporten byggt upp i Vä attraktiv i sig, med Circle K och med de ytterligare aktörer som är på väg in. Det fanns ingen tvekan när vi fick erbjudande om att etablera i Vä, säger Linus Fransson.

Nima Energy arbetar aktivt med etableringar av laddstationer i Norden med fokus på Sverige och Norge. Man räknar med att ha totalt 150-200 laddare fördelade över 25 laddstationer i drift 2023/2024. Nima Energy och Skåneporten har sedan 2022 ett samarbete och har sedan tidigare ingått avtal om bland annat en större etablering på Duverydsområdet i Karlshamn.

– Vi har ett bra samarbete och kompletterar varandra väl. Skåneporten etablerar trafiknära handel och vi vill etablera laddstationer. Det är en bra match, säger Linus Fransson.

– Med satsningen på framtidens laddningshubbar tar vi nästa steg i utvecklingen av Destination Vä som den ledande kommunikationsnoden i nordöstra Skåne, avslutar Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter.

 

KONTAKT

Johan Tegner
0731-54 24 40
johan@lommategelfabrik.se

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter (t.v.) och Linus Fransson, Nima Energy (t.h.).

Översiktsbild, Destination Vä.

© Copyright - Skåneporten