Skåneporten köper fastighet intill E6 i Falkenberg

Skåneporten Fastigheter har fått möjligheten att utveckla området intill E6 vid avfart 50, Skreamotet, i Falkenberg.

Upplåtare är Svenska kyrkan genom Göteborgs stifts prästlönetillgångar.

– Vi upplåter marken till en professionell och välrenommerad aktör som har stor erfarenhet av handel i trafiklägen, säger Per-Erik Hallin, egendomsförvaltare Göteborgs stift.

Fastigheten ligger precis intill E6 som trafikeras av cirka 50 000 fordon dagligen. Skåneporten är tillsammans med Falkenbergs kommun i färd att ta fram en detaljplan för området.

– Det är ett fantastiskt handels- och serviceläge, en attraktiv mötesplats intill E6 med närhet till Falkenberg och Skrea strand. Vår ambition är att utveckla området och komplettera befintliga funktioner med mer servicehandel. Vi kommer att börja hyra ut per omgående, med tilltänkta inflyttningar under 2024, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter.

 

 

KONTAKT
Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Skåneporten besökte Rotary Örkelljunga

Skåneportens VD Andreas Meyer var inbjuden till Örkelljungas Rotaryklubb för att berätta om Skåneportens arbete. På bilden ses Andreas tillsammans med Birgitta Walstedt, president i Örkelljungas Rotaryklubb.

– Det var mycket trevligt att besöka Rotary i Örkelljunga och prata om vårt arbete med att skapa attraktiva mötesplatser i goda trafiklägen. Jag vill tacka Rotary Örkelljunga för den möjligheten, säger Andreas Meyer.

McDonalds och ChopChop etablerar restauranger i Vä, Kristianstad

Skåneporten Fastigheter har tecknat avtal med restaurangkedjorna McDonalds och ChopChop för etablering på Destination Vä i Kristianstad. 

– Dessa båda etableringar möter marknadens behov och efterfrågan av trafiknära servicehandel, säger Johan Tegner, fastighetschef på Skåneporten Fastigheter.

2022 invigdes Circle K:s moderna fullserviceanläggning med biltvätt, butik och kafé i Vä. Sedan tidigare finns bland annat Coop på området. Nu etableras McDonalds och ChopChop som kommer öppna under 2023. Skåneporten för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett ännu djupare och mer varierat serviceutbud, för öppningar under 2024.

– Destination Vä ligger precis intill E22 och är ett perfekt läge för trafiknära servicehandel. Det är porten till Kristianstad, det är det naturliga valet för alla boende i Vä och Öllsjö och ett populärt mål för förbipasserande. Etableringarna av McDonalds och ChopChop ökar områdets attraktionskraft ytterligare. Genom de här etableringarna skapas dessutom många nya arbetstillfällen i Vä, avslutar Johan Tegner.

KONTAKT

Johan Tegner
073-1542440
johan@lommategelfabrik.se

Nima Energy etablerar nya generationens laddare i Vä

Skåneporten Fastigheter har tecknat avtal med Nima Energy om att bygga en anläggning med s.k. ultrasnabbladdare i Vä. Laddarna har effekt på upp till 400 kW per laddare.

– Vi räknar med att ha de första sex laddarna på plats i september 2023 och då kan upp till 12 personbilar och tunga fordon ladda samtidigt. Ungefär ett halvår senare är planen att addera ytterligare tio laddare med totalt 20 ladduttag . Fullt utbyggt kommer vår laddstation i Vä ha upp till 32 ladduttag, och då vara en av de större i Sverige, säger Linus Fransson på Nima Energy.

El har blivit ett populärt fordonsdrivmedel, med en ständigt ökande efterfrågan. Destination Vä har ett perfekt läge för trafiknära servicehandel.

– Det är en attraktiv plats med närhet till både E22 och Kristianstad, med både närboende och förbipasserande som presumtiva kunder. Sedan är destinationen som Skåneporten byggt upp i Vä attraktiv i sig, med Circle K och med de ytterligare aktörer som är på väg in. Det fanns ingen tvekan när vi fick erbjudande om att etablera i Vä, säger Linus Fransson.

Nima Energy arbetar aktivt med etableringar av laddstationer i Norden med fokus på Sverige och Norge. Man räknar med att ha totalt 150-200 laddare fördelade över 25 laddstationer i drift 2023/2024. Nima Energy och Skåneporten har sedan 2022 ett samarbete och har sedan tidigare ingått avtal om bland annat en större etablering på Duverydsområdet i Karlshamn.

– Vi har ett bra samarbete och kompletterar varandra väl. Skåneporten etablerar trafiknära handel och vi vill etablera laddstationer. Det är en bra match, säger Linus Fransson.

– Med satsningen på framtidens laddningshubbar tar vi nästa steg i utvecklingen av Destination Vä som den ledande kommunikationsnoden i nordöstra Skåne, avslutar Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter.

 

KONTAKT

Johan Tegner
0731-54 24 40
johan@lommategelfabrik.se

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter (t.v.) och Linus Fransson, Nima Energy (t.h.).

Översiktsbild, Destination Vä.

Ny detaljplan klar för handel i Vä, Kristianstad

Detaljplanen för Vä i södra Kristianstad har vunnit laga kraft. Planen medger möjlighet till nya etableringar inom bland annat restaurangverksamhet, servicehandel och annan handel. 

Sedan tidigare finns ett stadsdelscentrum i Vä där bland annat Coop finns etablerat. I somras invigde Circle K en modern fullserviceanläggning.
Nu tar Skåneporten Fastigheter utvecklingen av Destination Vä vidare genom den nya detaljplanen för området. Detaljplanen omfattar cirka 7.000 kvadratmeter bebyggd yta som adderas till det redan etablerade stadsdelscentret i Vä. 

– Vä är porten till Kristianstad och en allt starkare kommunikationsnod tack vare det gynnsamma läget vid E22. Den nya detaljplanen ger oss möjlighet att stärka handelsläget, Destination Vä, ytterligare, säger Johan Tegner, fastighetschef på Skåneporten Fastigheter.

Skåneporten för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett djupare och mer varierat serviceutbud. Destination Vä attraherar olika butikskoncept, restauranger och servicefunktioner. Skåneporten har redan tecknat avtal med restaurangverksamheter. Aktörer av varierande storlek och behov kommer att rymmas inom området.

– Mångfald, valmöjligheter och ett varierat utbud stärker områdets attraktionskraft. Etableringarna i Vä skapar dessutom ett stort antal nya arbetstillfällen. Kristianstad kommun har varit bidragande till en smidig detaljplaneprocess som gör det möjligt för oss att utveckla Destination Vä till sin fulla potential, avslutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter
johan@lommategelfabrik.se
073-154 24 40

 

”Intressant och utvecklande att träffa andra företagare i Karlshamn”

Skåneporten deltog under tisdagen på nätverkslunchen ”Walk & Talk” i Karlshamn, arrangerat av Näringslivsenheten i Karlshamns kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna i Karlshamn.

– Ett väldigt trevligt arrangemang där vi fick träffa ett gäng duktiga handlare i centrala Karlshamn. Det är både intressant och utvecklande att träffa andra företagare i Karlshamn, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

 

 

_

Foto: Företagarna i Karlshamn

Skåneporten tecknar markreservation i Ronneby

Skåneporten har tecknat en markreservation i kvarteret Gärdet, vid Logistikvägen i Ronneby. Området är på cirka 8000 kvm.

– Det är ett ypperligt läge för trafiknära servicehandel. Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med Ronneby kommun som utmärker sig genom sitt positiva företagsklimat, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

– Vi är nöjda över att ha tecknat avtal med Skåneporten. Det händer mycket positivt i Ronneby, inte minst när det kommer utvecklingen av handeln, säger Torbjörn Lind, näringslivschef Ronneby kommun.

Skåneporten på plats vid invigningen av Circle K i Vä

Circle K:s fullerviceanläggning i Vä öppnade i somras – nu är den också officiellt invigd.

Ronny Lenander, fastighetsutvecklare på Circle K, inledde invigningsceremonin. Per Silverbratt, fastighetschef Circle K Sverige, talade om framtidens drivmedel för framtidens konsumenter och hur hållbarhetstänket genomsyrat den nya fullserviceanläggningen redan från projekteringsstadiet.

Skåneporten representerades av Johan Tegner, projektledare för Destination Vä. I hans invigningstal redogjordes för visionerna kring området.

– Destination Vä är ett starkt handels- och serviceläge i Kristianstad. Det är det självklara valet för alla som bor i närheten och är lättillgängligt för de som kommer från E22.

– Inom kort kommer startskotten gå för två nya restaurangetableringar här. Området kan också med fördel kompletteras med andra typer av verksamheter såsom gym, friskvård, sjukvård och olika typer av handel. Vi upplever ett stort intresse för etableringar och ser fram emot det fortsatta arbetet med utvecklingen av Destination Vä.

Johan Tegner, t.v., och Per Silverbratt.

 

Invigning av Circle K i Vä.

Andreas Meyer invigde sommaren

På temat hållbarhet invigde Andreas Meyer sommaren genom att återvinna det uppskattade sommarpratet från 2019. Precis som tidigare stod personalen i fokus för hyllningarna.

I strålande solsken vid kontoret på Limhamn bjöds det på mat, dryck och tävlingar. Stort tack till alla som deltog och till den som vanligt fantastiska cateringpersonalen.

 

Fastighetschef till Öresundsporten

Mikael Håland har rekryterats till rollen som fastighetschef på Öresundsporten AB. Mikael har lång erfarenhet från ledande befattningar inom förvaltning och fastighetsutveckling i Sverige.

– Vi är glada över att lyckats knyta till oss Mikael. Förnyelsen gör att vi matchar vårt utvecklingsfokus och jag räknar med att våra kunder och samarbetspartners kommer märka av detta i ett än mer kundnära arbete, säger Björn Lanner, VD på Öresundsporten.

– Det känns väldigt kul att få fortsätta växa inom Öresundsporten. Jag ser fram emot att bidra med min detaljkännedom inom projektledning och förvaltning, säger Mikael Håland.

Mikael tillträder sin roll omgående.