”Intressant och utvecklande att träffa andra företagare i Karlshamn”

Skåneporten deltog under tisdagen på nätverkslunchen ”Walk & Talk” i Karlshamn, arrangerat av Näringslivsenheten i Karlshamns kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna i Karlshamn.

– Ett väldigt trevligt arrangemang där vi fick träffa ett gäng duktiga handlare i centrala Karlshamn. Det är både intressant och utvecklande att träffa andra företagare i Karlshamn, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

 

 

_

Foto: Företagarna i Karlshamn

Skåneporten tecknar markreservation i Ronneby

Skåneporten har tecknat en markreservation i kvarteret Gärdet, vid Logistikvägen i Ronneby. Området är på cirka 8000 kvm.

– Det är ett ypperligt läge för trafiknära servicehandel. Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med Ronneby kommun som utmärker sig genom sitt positiva företagsklimat, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

– Vi är nöjda över att ha tecknat avtal med Skåneporten. Det händer mycket positivt i Ronneby, inte minst när det kommer utvecklingen av handeln, säger Torbjörn Lind, näringslivschef Ronneby kommun.

Skåneporten på plats vid invigningen av Circle K i Vä

Circle K:s fullerviceanläggning i Vä öppnade i somras – nu är den också officiellt invigd.

Ronny Lenander, fastighetsutvecklare på Circle K, inledde invigningsceremonin. Per Silverbratt, fastighetschef Circle K Sverige, talade om framtidens drivmedel för framtidens konsumenter och hur hållbarhetstänket genomsyrat den nya fullserviceanläggningen redan från projekteringsstadiet.

Skåneporten representerades av Johan Tegner, projektledare för Destination Vä. I hans invigningstal redogjordes för visionerna kring området.

– Destination Vä är ett starkt handels- och serviceläge i Kristianstad. Det är det självklara valet för alla som bor i närheten och är lättillgängligt för de som kommer från E22.

– Inom kort kommer startskotten gå för två nya restaurangetableringar här. Området kan också med fördel kompletteras med andra typer av verksamheter såsom gym, friskvård, sjukvård och olika typer av handel. Vi upplever ett stort intresse för etableringar och ser fram emot det fortsatta arbetet med utvecklingen av Destination Vä.

Johan Tegner, t.v., och Per Silverbratt.

 

Invigning av Circle K i Vä.

Andreas Meyer invigde sommaren

På temat hållbarhet invigde Andreas Meyer sommaren genom att återvinna det uppskattade sommarpratet från 2019. Precis som tidigare stod personalen i fokus för hyllningarna.

I strålande solsken vid kontoret på Limhamn bjöds det på mat, dryck och tävlingar. Stort tack till alla som deltog och till den som vanligt fantastiska cateringpersonalen.

 

Fastighetschef till Öresundsporten

Mikael Håland har rekryterats till rollen som fastighetschef på Öresundsporten AB. Mikael har lång erfarenhet från ledande befattningar inom förvaltning och fastighetsutveckling i Sverige.

– Vi är glada över att lyckats knyta till oss Mikael. Förnyelsen gör att vi matchar vårt utvecklingsfokus och jag räknar med att våra kunder och samarbetspartners kommer märka av detta i ett än mer kundnära arbete, säger Björn Lanner, VD på Öresundsporten.

– Det känns väldigt kul att få fortsätta växa inom Öresundsporten. Jag ser fram emot att bidra med min detaljkännedom inom projektledning och förvaltning, säger Mikael Håland.

Mikael tillträder sin roll omgående.

Detaljplan i Karlshamn fortlöper enligt plan

Detaljplanen för Duverydsområdets norra etapp har varit ute på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde för handel med skrymmande varor, handel med livsmedel, tekniska anläggningar, drivmedelsförsäljning, och andra verksamheter. Planområdet är beläget i Karlshamn, väster om Väg 29, norr om E22 och Rosendalsvägen. Området nås från Giselsbergsvägen. Detaljplanen är nu inne i granskningsskede.

– Det har varit en bra och öppen process. Vi arbetar nu med att behandla de konstruktiva synpunkter som inkommit och ser fram emot att fortsätta utvecklingen i Karlshamn, säger Johan Tegner, projektchef för Destination Duveryd.

 

Skåneporten laddar för framtiden i Karlshamn

Skåneporten har tecknat avtal med Nima Energy om möjlighet till etablering av laddningshubbar med ultrasnabbladdare på Duveryd i Karlshamn. Satsningen på framtidens fordonsladdning är den största någonsin i sydöstra Sverige.

Skåneporten och Nima Energy har tecknat avtal avseende flera större laddningshubbar för laddning av elfordon vid Duverydsområdet. Platsen har identifierats som den allra bästa i Blekinge för etablering av en sådan anläggning.

– Duveryd i Karlshamn är ett utmärkt läge på flera sätt. Vi ser att området som Skåneporten utvecklar blir en destination i sig. Det är dessutom trafiknära och det finns rätt förutsättningar för god tillgång till effekt, säger Linus Fransson på Nima Energy.

Laddhubbarna kommer över tid tillsammans bestå av upp till 50 s.k. ultrasnabbladdare med effekt på upp till 360 kW per laddare. Hubbarna kommer över tid skalas upp för att möta en allt större efterfrågan i takt med att allt fler fordon drivs av el.

– I den gröna omställningen är den här typen av investeringar avgörande. Att skapa rätt förutsättningar för en hållbar utveckling är en viktig del av Skåneportens hållbarhetsarbete, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Det råder ett positivt näringslivsklimat i Karlshamn vilket är en av anledningarna till att det är attraktivt för verksamheter att etablera i Karlshamn. Duveryd erbjuder dessutom det bästa kommunikationsläget samt en hög elkapacitet, vilket är attraktivt för många företag. Med satsningen på laddningshubbar tar vi nästa steg i utvecklingen av Duveryd som framtidens mötesplats, säger Johan Tegner, projektledare för Destination Duveryd.

– Karlshamn växer och företag väljer att satsa i Karlshamn. Den här etableringen visar att Karlshamn har förutsättningarna och möjligheterna för framtiden, säger Mathias Wijk, säger Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamns kommun.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik utvecklar handelsområde i Karlshamn

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik inleder samarbete i syfte att utveckla det nya handelsområde som växer fram i Karlshamn.

I början av 2020 tecknade Skåneporten Fastigheter och Karlshamns kommun avtal om förvärv och utveckling av ett stort markområde om totalt cirka 36 hektar utmed E22:an i Karlshamn. Duverydsområdet, som det kallas idag, utvecklas till ett område för sällanköpshandel och annan service.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalsskrivningen.

Karlshamns nya handelsområde utvecklas för så kallad big box-handel, verksamheter med behov av stora sammanhängande handelsytor. Intresset för etablering är stort och projektet går nu in i ett mer intensivt skede. Samarbetet mellan Skåneporten och Lomma Tegelfabrik innebär att utvecklingen av handelsområdet förstärks med ökade resurser.

– Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik.

– Vi gläds över det stora positiva gensvar som vi fått från det lokala näringslivet för att etablera verksamhet inom Destination Duveryd. Det goda samarbetet med politiker och tjänstemän i Karlshamn skapar goda förutsättningar för fler etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Lomma Tegelfabrik etablerades 1887 och förvaltar idag ett blandat bestånd med kommersiella fastigheter och bostäder i södra Sverige. Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer.

– Lomma Tegelfabrik är en mycket duktig och långsiktig aktör som vi har goda relationer med sedan tidigare. De är en värdefull partner i den fortsatta utvecklingen av Destination Duveryd, säger Björn Lanner, projektledare på Skåneporten Fastigheter.

– Genom att tänka långsiktigt kan vi satsa på hög kvalitet. Vi ser positivt på den utveckling som sker i Karlshamn och ser fram emot samarbetet med Skåneporten, avlutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

God jul och gott nytt år

Vi önskar alla ett gott slut och ser fram mot 2022.
God jul och gott nytt år!

Bygglov beviljat – Limhamns Kött & Vilt flyttar till Fiskehamnen på Limhamn

Limhamns Kött & Vilt flyttar till Strandgatan 17 på Limhamn.

Limhamns Kött & Vilt kommer att bedriva försäljning av bland annat charkuterier och andra delikatesser, med tillhörande servering. Verksamheten kommer att bygga vidare på fastighetens tradition med försäljning över disk i lokalen och skapa en modern miljö i hamnen med närproducerade produkter.

Skåneporten Fastigheter förvärvade fastigheten sommaren 2019. Byggnaden har sedan dess stått utan hyresgäst. Den tidigare fastighetsägaren hade tankar om att riva byggnaden och uppföra en nyproducerad saluhall på platsen. Skåneporten är måna om att bevara den befintliga byggnaden och dess kvalitéer.

– Vi bygger vidare på den ursprungliga traditionen. Byggnaden uppfördes ursprungligen för specerihandel och nyttjades för detta ändamål fram till 40-talet. Vi är glada över att Limhamns Kött & Vilt vill satsa här, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter och fortsätter:

– Limhamns Kött & Vilt kommer att komplettera det befintliga utbudet i Fiskehamnen på ett utmärkt sätt. De blir ett bra tillskott till den försäljning av fisk och skaldjur som idag bedrivs i intilliggande fastighet.

Christoffer Bjermer och Stefan Färdig driver Limhamns Kött & Vilt. De ser fram emot att öppna sin verksamhet i Fiskehamnen.

– Vi är glada över att ha hittat hem! Det ska bli roligt att komma igång och satsa fullt ut i en ny lokal i Fiskehamnen. Vi tror mycket på det här läget och att vårt koncept med närproducerade råvaror av hög kvalitet samt att vår passion för god mat och service har hittat rätt plats, säger Stefan Färdig.