Andreas invigde sommaren under Öresundsporten Open

Öresundsportens sommarevent lockade i vanlig ordning många gäster och Skåneportens Andreas Meyer invigde sommaren med ett mycket uppskattat sommarprat i vilket han hyllade personalen.

I strålande solsken vid huvudkontoret på Limhamn bjöds det på mat, dryck och tävlingar. Stort tack till alla som deltog och till den som vanligt fantastiska cateringpersonalen.

 

Skåneporten förvärvar mindre fastighet på Limhamn

Skåneporten Fastigheter har förvärvat utvecklingsfastigheten Limhamn 156:106 i Norra Fiskehamnen på Limhamn. 

– Vi jobbar systematiskt med att förvärva fastigheter som bidrar till vårt koncept. Detta är i led i utvecklingen av såväl Skåneporten som Norra Fiskehamnen på Limhamn, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Skåneporten Fastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i trafikintensiva handelslägen i södra Sverige. Skåneporten är en tillgänglig mötesplats som erbjuder besökaren möjligheter till såväl information som mat och annan trafikrelaterad servicehandel.

 

För ytterligare information:

Andreas Meyer
andreas@skaneporten.se
0708-382238

Skåneporten Fastigheter rekryterar VD

Andreas Meyer har idag utsetts till VD för Skåneporten Fastigheter AB och blir delägare. Andreas har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar på bland annat Vasakronan och Jernhusen.

Skåneporten fokuserar på fastigheter med servicehandel i trafiklägen i södra Sverige. Skåneporten är etablerat av Öresundsporten.

– Vi är inne i en stark tillväxtfas och får med Andreas en kapacitet med lång och relevant erfarenhet från arbete med kommersiella fastigheter. Han har en stark lokal förankring och jag är övertygad om att Skåneporten kommer att utvecklas på ett strålande sätt med Andreas som VD, säger Ole Bang Pedersen, VD Öresundsporten AB.

– Jag ser en stor potential i att vidareutveckla våra befintliga fastigheter och tillsammans med våra hyresgäster erbjuda besökare en ännu bättre kundupplevelse. Skåneporten Fastigheter har en tillväxtstrategi och det finns ett stort behov av servicehandel i goda trafiklägen, säger Andreas Meyer.

Andreas tillträder sin befattning omgående.

Skåneporten Fastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i trafikintensiva handelslägen i södra Sverige. Skåneporten är en tillgänglig mötesplats som erbjuder besökaren möjligheter till såväl information som mat och annan trafikrelaterad servicehandel.

 

För ytterligare information:

Ole Bang Pedersen
ole@oresundsporten.se
0702-895262

Andreas Meyer
andreas@skaneporten.se
0708-382238

Öresundsporten etablerar Skåneporten och satsar på trafiknära servicehandel

Öresundsporten AB etablerar Skåneporten Fastigheter AB. Etableringen är ett led i en pågående satsning på trafiknära servicehandel där bolagets fastigheter inom detta område – till exempel i Lund, Helsingborg och Örkelljunga – samlas i Skåneporten Fastigheter.

Skåneporten Fastigheter är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla, förvalta och hyra ut kommersiella fastigheter i trafiknära lägen i södra Sverige.
– I och med bildandet av Skåneporten sätter vi fokus på satsningen på trafiknära servicehandel vilket vi ser ett växande behov för. Öresundsporten arbetar som tidigare med att äga, förvalta och utveckla bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige, säger Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten.

Skåneportens största hyresgäst är Nordic Service Partner (NSP) som driver verksamhet genom varumärkena Burger King och Kentucky Fried Chicken. Andra verksamheter på Skåneporten är drivmedelsstationer, fordonsservice och handel som underlättas av en trafiknära placering.
– Vi ser ett ökat behov av trafiknära servicehandel och ser en stor potential för den här typen av fastigheter. Därför kraftsamlar vi och lägger dessa fastigheter i ett eget bolag, under ett eget varumärke. Vi är övertygade om att Skåneporten kommer att utvecklas bättre som eget bolag, säger Ole Bang Pedersen och fortsätter:
– Skåneporten har en stark och lokalt förankrad organisation, där förvaltning sker med egen personal och uthyrningsarbetet effektiviseras av en hög lokal marknadskännedom och väl inarbetade kontakter.

Skåneportens ambition är att växa med den här typen av fastigheter. Det egna varumärket innebär en tydligare profilering såväl internt som externt.
– Efter framgångarna med de befintliga enheterna i Lund, Helsingborg och Örkelljunga vill vi etablera fler Skåneporten-anläggningar runtom i södra Sverige. Vår vision är att varje sydsvensk kommun ska ha en Skåneporten-enhet. Som besökare till Skåneporten kan man förvänta sig lättillgänglig och hög service, oavsett på vilken av våra anläggningar man är, deklarerar Ole Bang Pedersen.

Skåneporten är en tillgänglig mötesplats för människor i rörelse och erbjuder ett utbud av olika typer av service för vardagliga trafikrelaterade behov och är en samlingspunkt för människor som annars kanske bara hade passerat förbi.
– När vi tittar på en kommuns möjlighet att etablera ett Skåneporten är det viktigt att läget är det rätta för att kunna vara basen för en god trafiknära servicehandelsplats. Fastigheten bör ligga i direkt anslutning till en stad samt vid en huvudtrafikled, precis som på Skåneporten i Örkelljunga, säger Ole Bang Pedersen.

– Vi är jättenöjda med den utveckling som Skåneporten Fastigheter stått för i Örkelljunga, där Skåneporten är en viktig plats för vår kommun. Samarbetet är väldigt bra och det har blivit ett stort lyft för vår kommun. Det händer grejer på Skåneporten – inom kort kommer det göras ett tiotal nya etableringar här och det är mycket positivt, säger Krister Persson, näringslivschef i Örkelljunga kommun.

Utöver att kunna erbjuda trafiknära servicehandel till besökare kan en kommun med en Skåneporten-anläggning erbjuda många nya arbetstillfällen. I Lund, till exempel, har etableringen av Skåneporten medfört ca 80 stycken nya arbetstillfällen inom servicehandel.
– Lund behöver fler arbetstillfällen. Vi välkomnar att Öresundsporten planerar för verksamheter som kommer att generera arbetsplatser i Lund, sa Anders Almgren, dåvarande kommunstyrelseordförande i Lunds kommun, inför öppningen i Lund.

 

KONTAKTPERSON

Öresundsporten AB
Björn Lanner
0722 45 90 40
bjorn@oresundsporten.se

 

BILDER

Krister Persson, näringslivschef Örkelljunga kommun (t.v.) och Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten AB.

KFC i Lund

 

Skåneporten Lund

 

Skåneporten Lund

 

Skåneporten Örkelljunga