Ny detaljplan klar för handel i Vä, Kristianstad

Detaljplanen för Vä i södra Kristianstad har vunnit laga kraft. Planen medger möjlighet till nya etableringar inom bland annat restaurangverksamhet, servicehandel och annan handel. 

Sedan tidigare finns ett stadsdelscentrum i Vä där bland annat Coop finns etablerat. I somras invigde Circle K en modern fullserviceanläggning.
Nu tar Skåneporten Fastigheter utvecklingen av Destination Vä vidare genom den nya detaljplanen för området. Detaljplanen omfattar cirka 7.000 kvadratmeter bebyggd yta som adderas till det redan etablerade stadsdelscentret i Vä. 

– Vä är porten till Kristianstad och en allt starkare kommunikationsnod tack vare det gynnsamma läget vid E22. Den nya detaljplanen ger oss möjlighet att stärka handelsläget, Destination Vä, ytterligare, säger Johan Tegner, fastighetschef på Skåneporten Fastigheter.

Skåneporten för samtal med ett flertal intressenter för att skapa ett djupare och mer varierat serviceutbud. Destination Vä attraherar olika butikskoncept, restauranger och servicefunktioner. Skåneporten har redan tecknat avtal med restaurangverksamheter. Aktörer av varierande storlek och behov kommer att rymmas inom området.

– Mångfald, valmöjligheter och ett varierat utbud stärker områdets attraktionskraft. Etableringarna i Vä skapar dessutom ett stort antal nya arbetstillfällen. Kristianstad kommun har varit bidragande till en smidig detaljplaneprocess som gör det möjligt för oss att utveckla Destination Vä till sin fulla potential, avslutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Johan Tegner, fastighetschef Skåneporten Fastigheter
johan@lommategelfabrik.se
073-154 24 40

 

”Intressant och utvecklande att träffa andra företagare i Karlshamn”

Skåneporten deltog under tisdagen på nätverkslunchen ”Walk & Talk” i Karlshamn, arrangerat av Näringslivsenheten i Karlshamns kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna i Karlshamn.

– Ett väldigt trevligt arrangemang där vi fick träffa ett gäng duktiga handlare i centrala Karlshamn. Det är både intressant och utvecklande att träffa andra företagare i Karlshamn, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

 

 

_

Foto: Företagarna i Karlshamn

Skåneporten tecknar markreservation i Ronneby

Skåneporten har tecknat en markreservation i kvarteret Gärdet, vid Logistikvägen i Ronneby. Området är på cirka 8000 kvm.

– Det är ett ypperligt läge för trafiknära servicehandel. Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med Ronneby kommun som utmärker sig genom sitt positiva företagsklimat, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

– Vi är nöjda över att ha tecknat avtal med Skåneporten. Det händer mycket positivt i Ronneby, inte minst när det kommer utvecklingen av handeln, säger Torbjörn Lind, näringslivschef Ronneby kommun.

Skåneporten på plats vid invigningen av Circle K i Vä

Circle K:s fullerviceanläggning i Vä öppnade i somras – nu är den också officiellt invigd.

Ronny Lenander, fastighetsutvecklare på Circle K, inledde invigningsceremonin. Per Silverbratt, fastighetschef Circle K Sverige, talade om framtidens drivmedel för framtidens konsumenter och hur hållbarhetstänket genomsyrat den nya fullserviceanläggningen redan från projekteringsstadiet.

Skåneporten representerades av Johan Tegner, projektledare för Destination Vä. I hans invigningstal redogjordes för visionerna kring området.

– Destination Vä är ett starkt handels- och serviceläge i Kristianstad. Det är det självklara valet för alla som bor i närheten och är lättillgängligt för de som kommer från E22.

– Inom kort kommer startskotten gå för två nya restaurangetableringar här. Området kan också med fördel kompletteras med andra typer av verksamheter såsom gym, friskvård, sjukvård och olika typer av handel. Vi upplever ett stort intresse för etableringar och ser fram emot det fortsatta arbetet med utvecklingen av Destination Vä.

Johan Tegner, t.v., och Per Silverbratt.

 

Invigning av Circle K i Vä.

Andreas Meyer invigde sommaren

På temat hållbarhet invigde Andreas Meyer sommaren genom att återvinna det uppskattade sommarpratet från 2019. Precis som tidigare stod personalen i fokus för hyllningarna.

I strålande solsken vid kontoret på Limhamn bjöds det på mat, dryck och tävlingar. Stort tack till alla som deltog och till den som vanligt fantastiska cateringpersonalen.

 

Fastighetschef till Öresundsporten

Mikael Håland har rekryterats till rollen som fastighetschef på Öresundsporten AB. Mikael har lång erfarenhet från ledande befattningar inom förvaltning och fastighetsutveckling i Sverige.

– Vi är glada över att lyckats knyta till oss Mikael. Förnyelsen gör att vi matchar vårt utvecklingsfokus och jag räknar med att våra kunder och samarbetspartners kommer märka av detta i ett än mer kundnära arbete, säger Björn Lanner, VD på Öresundsporten.

– Det känns väldigt kul att få fortsätta växa inom Öresundsporten. Jag ser fram emot att bidra med min detaljkännedom inom projektledning och förvaltning, säger Mikael Håland.

Mikael tillträder sin roll omgående.

Detaljplan i Karlshamn fortlöper enligt plan

Detaljplanen för Duverydsområdets norra etapp har varit ute på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde för handel med skrymmande varor, handel med livsmedel, tekniska anläggningar, drivmedelsförsäljning, och andra verksamheter. Planområdet är beläget i Karlshamn, väster om Väg 29, norr om E22 och Rosendalsvägen. Området nås från Giselsbergsvägen. Detaljplanen är nu inne i granskningsskede.

– Det har varit en bra och öppen process. Vi arbetar nu med att behandla de konstruktiva synpunkter som inkommit och ser fram emot att fortsätta utvecklingen i Karlshamn, säger Johan Tegner, projektchef för Destination Duveryd.

 

Skåneporten laddar för framtiden i Karlshamn

Skåneporten har tecknat avtal med Nima Energy om möjlighet till etablering av laddningshubbar med ultrasnabbladdare på Duveryd i Karlshamn. Satsningen på framtidens fordonsladdning är den största någonsin i sydöstra Sverige.

Skåneporten och Nima Energy har tecknat avtal avseende flera större laddningshubbar för laddning av elfordon vid Duverydsområdet. Platsen har identifierats som den allra bästa i Blekinge för etablering av en sådan anläggning.

– Duveryd i Karlshamn är ett utmärkt läge på flera sätt. Vi ser att området som Skåneporten utvecklar blir en destination i sig. Det är dessutom trafiknära och det finns rätt förutsättningar för god tillgång till effekt, säger Linus Fransson på Nima Energy.

Laddhubbarna kommer över tid tillsammans bestå av upp till 50 s.k. ultrasnabbladdare med effekt på upp till 360 kW per laddare. Hubbarna kommer över tid skalas upp för att möta en allt större efterfrågan i takt med att allt fler fordon drivs av el.

– I den gröna omställningen är den här typen av investeringar avgörande. Att skapa rätt förutsättningar för en hållbar utveckling är en viktig del av Skåneportens hållbarhetsarbete, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Det råder ett positivt näringslivsklimat i Karlshamn vilket är en av anledningarna till att det är attraktivt för verksamheter att etablera i Karlshamn. Duveryd erbjuder dessutom det bästa kommunikationsläget samt en hög elkapacitet, vilket är attraktivt för många företag. Med satsningen på laddningshubbar tar vi nästa steg i utvecklingen av Duveryd som framtidens mötesplats, säger Johan Tegner, projektledare för Destination Duveryd.

– Karlshamn växer och företag väljer att satsa i Karlshamn. Den här etableringen visar att Karlshamn har förutsättningarna och möjligheterna för framtiden, säger Mathias Wijk, säger Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamns kommun.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik utvecklar handelsområde i Karlshamn

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik inleder samarbete i syfte att utveckla det nya handelsområde som växer fram i Karlshamn.

I början av 2020 tecknade Skåneporten Fastigheter och Karlshamns kommun avtal om förvärv och utveckling av ett stort markområde om totalt cirka 36 hektar utmed E22:an i Karlshamn. Duverydsområdet, som det kallas idag, utvecklas till ett område för sällanköpshandel och annan service.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalsskrivningen.

Karlshamns nya handelsområde utvecklas för så kallad big box-handel, verksamheter med behov av stora sammanhängande handelsytor. Intresset för etablering är stort och projektet går nu in i ett mer intensivt skede. Samarbetet mellan Skåneporten och Lomma Tegelfabrik innebär att utvecklingen av handelsområdet förstärks med ökade resurser.

– Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik.

– Vi gläds över det stora positiva gensvar som vi fått från det lokala näringslivet för att etablera verksamhet inom Destination Duveryd. Det goda samarbetet med politiker och tjänstemän i Karlshamn skapar goda förutsättningar för fler etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Lomma Tegelfabrik etablerades 1887 och förvaltar idag ett blandat bestånd med kommersiella fastigheter och bostäder i södra Sverige. Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer.

– Lomma Tegelfabrik är en mycket duktig och långsiktig aktör som vi har goda relationer med sedan tidigare. De är en värdefull partner i den fortsatta utvecklingen av Destination Duveryd, säger Björn Lanner, projektledare på Skåneporten Fastigheter.

– Genom att tänka långsiktigt kan vi satsa på hög kvalitet. Vi ser positivt på den utveckling som sker i Karlshamn och ser fram emot samarbetet med Skåneporten, avlutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

God jul och gott nytt år

Vi önskar alla ett gott slut och ser fram mot 2022.
God jul och gott nytt år!
© Copyright - Skåneporten