Detaljplan i Karlshamn fortlöper enligt plan

Detaljplanen för Duverydsområdets norra etapp har varit ute på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett verksamhetsområde för handel med skrymmande varor, handel med livsmedel, tekniska anläggningar, drivmedelsförsäljning, och andra verksamheter. Planområdet är beläget i Karlshamn, väster om Väg 29, norr om E22 och Rosendalsvägen. Området nås från Giselsbergsvägen. Detaljplanen är nu inne i granskningsskede.

– Det har varit en bra och öppen process. Vi arbetar nu med att behandla de konstruktiva synpunkter som inkommit och ser fram emot att fortsätta utvecklingen i Karlshamn, säger Johan Tegner, projektchef för Destination Duveryd.

 

Skåneporten laddar för framtiden i Karlshamn

Skåneporten har tecknat avtal med Nima Energy om möjlighet till etablering av laddningshubbar med ultrasnabbladdare på Duveryd i Karlshamn. Satsningen på framtidens fordonsladdning är den största någonsin i sydöstra Sverige.

Skåneporten och Nima Energy har tecknat avtal avseende flera större laddningshubbar för laddning av elfordon vid Duverydsområdet. Platsen har identifierats som den allra bästa i Blekinge för etablering av en sådan anläggning.

– Duveryd i Karlshamn är ett utmärkt läge på flera sätt. Vi ser att området som Skåneporten utvecklar blir en destination i sig. Det är dessutom trafiknära och det finns rätt förutsättningar för god tillgång till effekt, säger Linus Fransson på Nima Energy.

Laddhubbarna kommer över tid tillsammans bestå av upp till 50 s.k. ultrasnabbladdare med effekt på upp till 360 kW per laddare. Hubbarna kommer över tid skalas upp för att möta en allt större efterfrågan i takt med att allt fler fordon drivs av el.

– I den gröna omställningen är den här typen av investeringar avgörande. Att skapa rätt förutsättningar för en hållbar utveckling är en viktig del av Skåneportens hållbarhetsarbete, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

– Det råder ett positivt näringslivsklimat i Karlshamn vilket är en av anledningarna till att det är attraktivt för verksamheter att etablera i Karlshamn. Duveryd erbjuder dessutom det bästa kommunikationsläget samt en hög elkapacitet, vilket är attraktivt för många företag. Med satsningen på laddningshubbar tar vi nästa steg i utvecklingen av Duveryd som framtidens mötesplats, säger Johan Tegner, projektledare för Destination Duveryd.

– Karlshamn växer och företag väljer att satsa i Karlshamn. Den här etableringen visar att Karlshamn har förutsättningarna och möjligheterna för framtiden, säger Mathias Wijk, säger Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamns kommun.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik utvecklar handelsområde i Karlshamn

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik inleder samarbete i syfte att utveckla det nya handelsområde som växer fram i Karlshamn.

I början av 2020 tecknade Skåneporten Fastigheter och Karlshamns kommun avtal om förvärv och utveckling av ett stort markområde om totalt cirka 36 hektar utmed E22:an i Karlshamn. Duverydsområdet, som det kallas idag, utvecklas till ett område för sällanköpshandel och annan service.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalsskrivningen.

Karlshamns nya handelsområde utvecklas för så kallad big box-handel, verksamheter med behov av stora sammanhängande handelsytor. Intresset för etablering är stort och projektet går nu in i ett mer intensivt skede. Samarbetet mellan Skåneporten och Lomma Tegelfabrik innebär att utvecklingen av handelsområdet förstärks med ökade resurser.

– Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik.

– Vi gläds över det stora positiva gensvar som vi fått från det lokala näringslivet för att etablera verksamhet inom Destination Duveryd. Det goda samarbetet med politiker och tjänstemän i Karlshamn skapar goda förutsättningar för fler etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Lomma Tegelfabrik etablerades 1887 och förvaltar idag ett blandat bestånd med kommersiella fastigheter och bostäder i södra Sverige. Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer.

– Lomma Tegelfabrik är en mycket duktig och långsiktig aktör som vi har goda relationer med sedan tidigare. De är en värdefull partner i den fortsatta utvecklingen av Destination Duveryd, säger Björn Lanner, projektledare på Skåneporten Fastigheter.

– Genom att tänka långsiktigt kan vi satsa på hög kvalitet. Vi ser positivt på den utveckling som sker i Karlshamn och ser fram emot samarbetet med Skåneporten, avlutar Johan Tegner.

 

KONTAKT

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter

0708-382238

God jul och gott nytt år

Vi önskar alla ett gott slut och ser fram mot 2022.
God jul och gott nytt år!

Bygglov beviljat – Limhamns Kött & Vilt flyttar till Fiskehamnen på Limhamn

Limhamns Kött & Vilt flyttar till Strandgatan 17 på Limhamn.

Limhamns Kött & Vilt kommer att bedriva försäljning av bland annat charkuterier och andra delikatesser, med tillhörande servering. Verksamheten kommer att bygga vidare på fastighetens tradition med försäljning över disk i lokalen och skapa en modern miljö i hamnen med närproducerade produkter.

Skåneporten Fastigheter förvärvade fastigheten sommaren 2019. Byggnaden har sedan dess stått utan hyresgäst. Den tidigare fastighetsägaren hade tankar om att riva byggnaden och uppföra en nyproducerad saluhall på platsen. Skåneporten är måna om att bevara den befintliga byggnaden och dess kvalitéer.

– Vi bygger vidare på den ursprungliga traditionen. Byggnaden uppfördes ursprungligen för specerihandel och nyttjades för detta ändamål fram till 40-talet. Vi är glada över att Limhamns Kött & Vilt vill satsa här, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter och fortsätter:

– Limhamns Kött & Vilt kommer att komplettera det befintliga utbudet i Fiskehamnen på ett utmärkt sätt. De blir ett bra tillskott till den försäljning av fisk och skaldjur som idag bedrivs i intilliggande fastighet.

Christoffer Bjermer och Stefan Färdig driver Limhamns Kött & Vilt. De ser fram emot att öppna sin verksamhet i Fiskehamnen.

– Vi är glada över att ha hittat hem! Det ska bli roligt att komma igång och satsa fullt ut i en ny lokal i Fiskehamnen. Vi tror mycket på det här läget och att vårt koncept med närproducerade råvaror av hög kvalitet samt att vår passion för god mat och service har hittat rätt plats, säger Stefan Färdig.

 

 

Talk the Talk – Walk the Walk

Idag deltog Skåneporten på nätverksträffen Walk and Talk i Karlshamn.

Walk and Talk är ett trevligt sätt att träffas och nätverka, med möjlighet för företagare, anställda, tjänstepersoner och politiker att dela intressanta samtal under en promenad.

Vi tackar arrangörerna Näringslivsenheten på Karlshamns kommun, Svenskt Näringsliv samt Företagarna i Karlshamn för en trevlig nätverksträff.

Circle K etablerar fullserviceanläggning i Vä

Drivmedel, biltvätt, butik och kafé etableras på Skåneporten i Vä.

– Vä är porten till Kristianstad. Det har blivit tydligare i och med den nya dragningen av E22:an, konstaterar Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Etableringen innebär att stadsdelscentret Vä ytterligare stärker sin position som den naturliga mötesplatsen i Vä. Drivmedelsstationen kommer erbjuda fullservice med biltvätt, butik och kafé.

– Vä är porten till Kristianstad. Det har blivit ännu tydligare i och med om dragningen av E22:an. Etableringen av Circle K stärker Vä som kommunikationsnod och blir dessutom ett positivt tillskott för alla de som bor, lever och verkar i Vä med omnejd, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Circle K har ca 760 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Av dessa är nästan 300 fullservicestationer som utöver drivmedel erbjuder fräsch och näringsriktig mat, gott ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, biluthyrning och biltvätt. Varje dag besöks Circle K av en kvarts miljon kunder.

– Läget är idealiskt. Vi fortsätter att satsa på att bli en ännu tydligare matdestination och vi har stora planer för framtiden. Det handlar om att erbjuda människor god och hälsosam mat längs vägen och vara en plats där hela familjen ska kunna stanna för att äta, ta en paus och umgås, säger Ronny Lenander, fastighetsutvecklare på Circle K.

Circle K i Flädie utanför Lund är en fullservicestation med laddstationer.

Circle K har ett stort nätverk av snabbladdare längs med de mest trafikerade vägarna i Sverige. Nätverket utökas kontinuerligt.

– Ett exempel på det är Circle K i Vä som kommer utrustas med fyra laddplatser. Vår ambition är att vara elbilisternas förstahandsval längs vägarna och bli Sveriges största destination för snabbladdning och supersnabbladdning, berättar Ronny Lenander.

Byggstart är planerad till oktober – vilket gör det möjligt att anläggningen är i drift sommaren 2022.

– Vi upplever sedan tidigare ett mycket stort intresse, från ett flertal företag, att etablera på Skåneporten i Vä. Circle K:s etablering gör destinationen ännu mer attraktiv, avslutar Andreas Meyer.

 

 

 

KONTAKTPERSONER

Andreas Meyer, VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Ronny Lenander, fastighetsutvecklare Circle K
Ronny.lenander@circlekeurope.com
070-5687012

Skåneporten säljer fastigheter i Skåne

Skåneporten säljer fyra förvaltningsfastigheter i Skåne. Köpare är Acrinova. Affären omfattar två fastigheter i Lund, en fastighet i Helsingborg och handelsområdet Skåneporten i Örkelljunga.

Skåneporten äger, förvaltar och utvecklar servicehandelsfastigheter i goda trafiklägen i södra Sverige. Genom försäljningen frigörs kapacitet för att fortsätta vår tillväxtresa.

– Skåneporten har på kort tid och med stor framgång etablerat och utvecklat service- och handelsfastigheter centralt i Lund, Helsingborg och Örkelljunga. Acrinova är en stark och långsiktig ägare som på ett utmärkt sätt kommer att vidare förvalta och utveckla fastigheterna, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten.

På fastigheterna verkar en lång rad starka varumärken såsom, t.ex. Burger King, KFC, McDonalds, Circle K, ChopChop, Subway, Lindab, Hööks hästsport och Arken Zoo.

– Att ta marknadsandelar på strategiska platser som fastigheterna i Lund, Helsingborg och Skåneporten-beståndet i Örkelljunga är helt i linje med våra expansionsplaner. Att dessutom hitta befintliga fastigheter med väletablerade och kända varumärken känns tryggt och borgar för stabila kassaflöden. Därutöver kan vi använda vår kunskap inom projektutveckling och fokusera på att vidareutveckla området vid Skåneporten och de outnyttjade byggrätterna, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Acrinova tillträder fastigheterna den 11 juni.

_

Cushman & Wakefield samt LA Partners har bistått säljaren och Bergman & Eek har bistått köparen i affären.

 

KONTAKT

Andreas Meyer
VD Skåneporten Fastigheter
andreas@skaneporten.se
070-8382238

Samarbete med Scanbygg i Åhus

Skåneporten säljer två fastigheter i centrala Åhus och inleder ett samarbete med Scanbygg gällande utvecklingen av kvarteret Stinsen. Syftet är att skapa ett livfullt citykvarter med bostäder kommersiell verksamhet i gatuplan.

 I höstas tillträdde Skåneporten fastigheterna Stinsen 14 och 15 i centrala Åhus. Sedan dess har ett visionsarbete pågått, med ambitioner om att skapa ett vitaliserat stadscentrum med nybyggda bostäder och kommersiella lokaler – inklusive en Coop-butik – på ett utmärkt läge.

Nu står det klart att Skåneporten säljer och går in ett samarbete med Scanbygg gällande utvecklingen av kvarteret Stinsen i Åhus.

– Skåneporten vill bygga stad och Scanbygg är en mycket duktig bostadsutvecklare. De har goda erfarenheter av liknande projekt, som de genomfört mycket framgångsrikt, säger Skåneportens VD Andreas Meyer.

Scanbygg har nyss avslutat projektet Hygrometern i Västra sjöstaden i Ystad. Inflyttning sker i april. Just nu arbetar Scanbygg med utvecklingen av ”Eslövs terrasser” i centrala Eslöv. Det nybyggda bostadskvarteret passar väl in i formen av den gamla stenstaden och har flera finesser som bidrar till förhöjd kvalitet för de boende. I anslutning till bostäderna finns, precis som i Åhus, en Coop-butik.

– Vi bygger och säljer högkvalitativa bostadsrätter i Skåne. Närhet till dagligvaruhandel och service ökar kvalitén ytterligare för de boende. När vi går in i ett projekt är vårt mål alltid att överträffa de boendes förväntningar – först då anser vi att arbetet är på en nivå som vi kan känna oss stolta över, säger Scanbyggs VD William Raihle och fortsätter:

– Att nu gå in i ett samarbete med Skåneporten i Åhus känns mycket bra. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Coop och Skåneporten kommer skapa något fantastiskt. Kvarteret kommer vara till glädje inte bara för de som kommer att bo där utan också innebära ett lyft för hela staden.

”Stort intresse för att etablera i Vä”

Flera företag söker nu möjlighet att etablera nya verksamheter i Vä. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad färdigställd och ökat behov av servicehandel gör Vä än mer attraktivt.

Skåneporten förvärvade stadsdelscentret i Vä, Kristianstad under 2019.

– Läget utmed E22:an, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop och övriga hyresgäster gör centret till en attraktiv mötesplats. Vår ambition är att utveckla området och komplettera de befintliga verksamheterna med mer servicehandel, sa Skåneportens VD Andreas Meyer i samband med köpet.

Strax därefter tog coronapandemin världen i sitt grepp och har hållit det stadigt sedan dess.

– Ingen kunde förutse coronapandemin och inte heller påverka dess framfart. Många människor har drabbats hårt, många företag likaså. Vissa näringar är extra hårt drabbade särskilt inom resor och hotell. Coronapandemin har gjort att företag fått ställa om och att investeringar i många fall har fått skjutas på framtiden, säger Andreas Meyer.

Skåneporten ser mycket positivt på framtiden i Vä.

– Vi har sedan tidigare att det finns ett stort intresse från olika verksamheter att etablera sig i Vä. Just nu förhandlar vi med en handfull stora aktörer inom servicehandel om nyetableringar under 2021/2022, säger Andreas Meyer.

Det finns mer att glädjas åt. Omdragningen av E22 söder om Kristianstad har kunnat färdigställas ett halvår tidigare än planerat (!) och invigdes den 10 december.

– Omdragningen av E22 har gjort Vä än mer intressant för nya etableringar. Den påverkar våra befintliga hyresgäster på ett positivt sätt och gör nya etableringar ännu mera intressant, säger Andreas Meyer avslutningsvis.

 

Andreas Meyer, CD på Skåneporten Fastigheter AB